Տնային 29.11.2021

Բաղադրյալ բառերն են

Քաղաքապետ, անպատկառ, նահանգապետ, փոխարքա, ճանապարհով, քեզանից,  ցնցոտիներ,  շքախմբի, ինձնից, աստիճաններ

Պարզ բառերն են՝

ճանապարհ, մարդ, իշխան, սահման, ոչինչ, շահ, բարձր, խոնարհ, ոտք, առաջնորդ

Բանավոր Մաթեմատիկայի ընտրության գործնեություն

 1. Գտնել 18-ի բաժանարարների քանակը։
  1) 4 2) 5 3) 6 4) 7
 1. Մեքենան 1 ժամ 40 րոպեում անցավ 144 կմ։ Այդ ընթացքում մեքենան յուրաքանչյուր
  վայրկյանում քանի՞ մետր էր անցնում։
  1) 20 2) 24 3) 25 4) այլ պատասխան
 2. Դավիթը աստղանիշերը փոխարինեց թվանշաններով այնպես, որ՝ 𝟖0𝟗 < 8𝟏𝟎 < 9𝟎𝟎 ։
  Գտնել Դավիթի գրած թվանշաների գումարը:
  1) 17 2) 18 3) 19 4) 20
 3. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը 3-ի բազմապատիկ է։
  1) 29 2) 30 3) 31 4) 33
  5.Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Քանի՞ հատ այդպիսի եռանիշ թիվ կա։
  1) 27 2) 29 3) 30 4) այլ պատասխան
 4. Օպերատորը (մուտքագրողը) օրական 6 ժամ աշխատելով, 3 օրում կարող է 54 էջ
  մուտքագրել։ Նա օրական քանի՞ ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 120 էջ մուտքագրի։
  1) 8 2) 6 3) 5 4) 4
 5. Գրատախտակին մի տողում գրված է 20 հատ 1 թվանշանը։ Քանի՞ հատ “+” նշան պետք էդնել նրանց միջև, որ գումարը ստացվի 200։
  1) 8 2) 9 3) 10 4) այդպես հնարավոր չէ
 6. 3-ով վերջացող երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 45-ով և ստացան 3-ով սկսվող քառանիշթիվ։ Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշաների գումարը:
  1) 21 2) 20 3) 19 4) 18
 7. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 2-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ, իսկ 3-ով բազմապատկելիս՝ եռանիշ թիվ։
  1) 13 2) 14 3) 15 4) 16

34-49

 1. 4 գրիչի և 3 մատիտի համար վճարեցին 370 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 3 մատիտի
  համար 230 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 7 գրիչի համար։
  1) 490 2) 560 3) 420 4) 630