Չափման միավորներ

Քննարկվող հարցեր․

1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։ մմ, սմ, դմ, մ, կմ

2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։ մգ, գր, կգ, ցտ, տ

3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ մվ, վ, ր, ժամ, օր, շաբաթ, ամիս, տարի դար հազարամյակ   

4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ կմ/ժ

Առաջադրանքներ․

1)

5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:80

3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով: 30042դմ

4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով: 4305կգ

6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով: 396ր

9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:560

Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։126

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։20000 անգամ

3) Հաշվե՛ք․

8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ = 8 մ 23 սմ 10 մմ

1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ = 9 կմ 304 մ 30 սմ

1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ = 11 տ 3 ց 34 կգ

8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ = 2 տ 8 ց 9 կգ

3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ = 4 ժ 11 ր

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։

10ց 640կգ < 10ց 740կգ

3տ 8 կգ < 3տ500 կգ

8 տ 8 50 կգ > 8 տ 7 ց

20 դմ 2 սմ > 20 դմ 3 մմ