Ուղղանկյուն

Ուղղանկյուն

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 3+7=10 10×2=20սմ, 3×7=21սմ2   Պատ.՝P=20սմ, S=21սմ2

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 5+9=14 14×2=28սմ, 5×9=45սմ2   Պատ.՝P=28սմ, S=45սմ2

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 25+18=43 43×2=86սմ, 25×18=450սմ2   Պատ.՝P=86սմ, S=450սմ2

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝40սմ։ 3600:40=90, 40+90=130 130×2=260 Պատ.՝P=260սմ

5. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ 23+7=30, 23×30=690 Պատ.՝S=690սմ2

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։  16×2=32 Պատ.՝P=32

7. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։ 12×4=48  Պատ.՝S=48մ2

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։80-10-10-5-5=50  Պատ.՝P=50սմ

9․ 24 սմ պարագիծ ունեցող ուղղանկյունը տրոհված է 18 սմ և 12 սմ պարագծերով երկու փոքր ուղղանկյունների ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Գտնել մեծ ուղղանկյան մակերեսը։  18+12=30, 30-24=6,  6:2=3, (24-3-3):2=9,  9×3=27  Պատ.՝S=27սմ2

10․ Նկարում պատկերված են երկու ուղղանկյուններ, որոնցից մեկի կողմերի երկարություններն են 9 և 12, իսկ մյուսինը՝ 8 և 10։ Կապույտ պատկերի մակերեսը հավասար է 80-ի։ Գտնել նարնջագույն մասի մակերեսը:  9×12=108, 108-80=28,   10×8=80, 80-28=52  Պատ.՝S=52

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 82, 83, 85, 86 վարժություններ

82.վարժություն

Ա) նկար, գլուխ հինգ ուրախ փետուր, շյուղ գրպան քաղաք անուն

Բ)Որախություն փետրագանդակ նորություն երկրամտություն շաբաթական օրացույց գլխակորորույս։

83.վարժություն

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև ունեն մեկ արմատ

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաժանվում են բաղադրիչների

85.վարժություն

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են օրինակ՝ ծով, նկար, շուն։

Այն բառերը, որոնք հնարավուր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառերն են , օրինակ՝ հեռախոս֊հեռ+ա+խոս, բարկություն ֊ բարկ +ություն, սանամերիկ ֊ սան+ա+մեր+իկ, անպակաս ֊ ան+պակաս։

86.վարժություն

կտցաձև կտցահարել կտցաչափ։ կտուց

կտցաձև ֊ կտուցի ձևով

կտցահարել ֊ կտուցով խփել

կտցաչափ ֊ կտուցի չափսը

ուղղագրություն ուղղագիծ ուղղամիտ ուղղություն։ ուղղիղ

ուղղագրություն ֊ ճիշտ գրելու օրենք

ուղղագիծ ֊ ուղղիղ գիծ

ուղղամիտ ֊ չպոխվող միտք

ուղղություն ֊ ճշտություն

Ողղեկից ուղևոր ուղեմոլոր։ճանապարհ

ուղղեկից ֊ Մեկի ուղևորության ընկեր

ուղևոր ֊ ուղղեկից ֊ Մեկի ուղևորության ընկերը բացի վարորդից

ուղեմոլոր ֊ ճանապարհից շեղված

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

244, 246, 248, 250

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

1, 4, 9, 14, 19

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 50

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
4211943
14361265
11423218
643111421
515123269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

24

18

4․  Ուշադիր նայիր և գտիր, թե որոնք են հաջորդ թվերը

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4

5․ Ըստ օրինաչափության՝ գտիր տրված հաջորդականության

հերթական անդամը 1,4,5,9,14,23

6․ Կռահիր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրիր հաջորդ

թիվը 1,5,13,29, 61

7․ Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և

գրիր հաջորդ թիվը: 4 , 9, 14, 19, 24, 29

8․  Տրված թվերից հետո գրիր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության։

3,6,9,15, 24, 39

9․ Ստեղծիր քո օրինաչափությունը

3, 9, 12, 21, 33

Նոյեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

1) Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 10, մնացորդը՝6։ 21×10+6=216

2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի քանորդը՝ 5, մնացորդը՝ 1։     (186-1):5=37

3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 3։      33×4+3=135

4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 2։ (126-2):4=31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19, մնացորդը՝ 5։    17×19+5=328

6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 2:    (158-2):3=52

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 3-ի բաժանելիս։2

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 25-ի բաժանելիս։24

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 106-ի բաժանելիս։105

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

1000, 1785, 2924, 30261, 2820, 34581, 3565, 2812, 4533

1000, 2924, 2820 2812

11) Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ: 13x15x10=1950սմ3 

2x13x10+2x15x10+2x13x15=260+300+390=950 սմ2 

12) Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

21x21x21=9261 սմ3     21×21=441սմ2  441×6=2646սմ2 

13)  Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ 23+7=30մ 23×30=690մ2

14)  Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Կսացվի ուղիղ անկյուն

15) Երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։ ոչ չեն հատվի

Տնային 29.11.2021

Բաղադրյալ բառերն են

Քաղաքապետ, անպատկառ, նահանգապետ, փոխարքա, ճանապարհով, քեզանից,  ցնցոտիներ,  շքախմբի, ինձնից, աստիճաններ

Պարզ բառերն են՝

ճանապարհ, մարդ, իշխան, սահման, ոչինչ, շահ, բարձր, խոնարհ, ոտք, առաջնորդ

Հայոց լեզու 5 գրքի 77, 78, 79, 80, 81  վարժությունները:

Վարժություն.77

Մոր քույրը ֊ Մորաքույր

Դարպասը պահող ֊ Դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող ֊ Ժամացույց

Ջրի աման ֊ ջրաման

Գաղտնիք պահող ֊ գաղտնապահ

Նավ վարող ֊ նավավար

Ծաղկի թերթիկ ֊ Ծաղկաթերթիկ

Արագ վազով ֊ Արագավազ

Ամենից մեծ ֊ ամենամեծ

Պոչ Չունեցող֊Անպոչ

Անուշ Համ ունեցող ֊ անուշահամ

Քարով շինված ֊ քարաշեն

Կին բժիշկ ֊ բժշկուհի

Բալի ծառ ֊ Բալենի

Վարժություն.78

Բարի սիրտ ունեցող ֊ բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող ֊ անխիղճ

Բարձր ձայնով ֊ բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն ֊ ժպտաերես

Գանձը պահելու տեղ ֊ Գանձարան

Կապույտ աչքերով ֊ Կապույտաչյա

Արքայի որդի ֊ արքայորդի

Հույների երկիր ֊ հունաստան

Փոքր էշ ֊ իշուկ

ծաղիկնրով զարդարված ֊ ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող ֊ Քաղաքացի

Հայերի երկիր ֊ Հայաստան

Վարժություն.79

ավետիս բերող ֊ ավետաբեր

Արագ ընթացող ֊ արագընթաց

Բաժակ ձեռքին արտասանվող ճառ ֊ Բաժակաճառ

Վեպ գրող ֊ վիպասան

Բառարան գրող ֊ բառառանագիր

արտասահմանում ապրող մարդ ֊ արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն ֊ բուսաբանություն

Վարժություն.80

Հականիշ=Հակա(հակառակ)+նիշ

Բանջարանոց=բանջար+անոց

Աշակերտ ֊ չի բաժանվում

Աշակերտական ֊ աշակերտ+ական

Տարրական ֊ Տարր+ական

Գլխավոր ֊ Գլխ(Գլուխ)+ավոր

Կարմիր֊ չի բաժանվում

Դաշտամուկ֊Դաշտ+ա+մուկ

Հյուր ֊ չի բաժանվում

Հարստություն ֊ հարստ(հարուստ)+ություն

Կերառատ ֊ Կեր+առատ

վտանգ ֊ չի բաժանվում

Վարժություն.81

Ա. մարդ տեր սիրտ կապույտ արքա ծաղիկ կատու բարի։

Բ. Մարդասեր տիրամայր սրտատրոփ կապտավուն արքայական ծաղկել կատվազգի բարերար

Ա տողի բառերը Բ տողի բառերի արմատներն են

Մաթեմատիկայի ընտրություն

 1. Գտնել 18-ի բաժանարարների քանակը։
  3) 6
 2. Մեքենան 1 ժամ 40 րոպեում անցավ 144 կմ։ Այդ ընթացքում մեքենան յուրաքանչյուր
  վայրկյանում քանի՞ մետր էր անցնում։
  2) 24
 3. Դավիթը աստղանիշերը փոխարինեց թվանշաններով այնպես, որ՝ 𝟖 ∗ 𝟗 < ∗ 𝟏𝟎 < ∗ 𝟎𝟎 ։
  Գտնել Դավիթի գրած թվանշաների գումարը:
  1) 17
 4. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը 3-ի բազմապատիկ է։
  2) 30
  5.Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Քանի՞ հատ այդպիսի եռանիշ
  թիվ կա։
  1) 27
 5. Օպերատորը (մուտքագրողը) օրական 6 ժամ աշխատելով, 3 օրում կարող է 54 էջ
  մուտքագրել։ Նա օրական քանի՞ ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 120 էջ մուտքագրի։
  3) 5
 6. Գրատախտակին մի տողում գրված է 20 հատ 1 թվանշանը։ Քանի՞ հատ “+” նշան պետք է
  դնել նրանց միջև, որ գումարը ստացվի 200։
  2) 9
 7. 3-ով վերջացող երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 45-ով և ստացան 3-ով սկսվող քառանիշ
  թիվ։ Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշաների գումարը:
  4) 18
 8. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 2-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ,
  իսկ 3-ով բազմապատկելիս՝ եռանիշ թիվ։
  4) 16
 9. 4 գրիչի և 3 մատիտի համար վճարեցին 370 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 3 մատիտի
  համար 230 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 7 գրիչի համար։
  1) 490

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 68, 69, 70, 72  վարժությունները:

Վարժություն.68

Համանուն են որովհետև այդ բառեր նույն ձևով են գրվում, բայց տարբեր իմաստ ունեն՝ երկիմաստ են։

Մարտ(ամիս)֊Մարտ(մենամարտ)

Սեր(զգացմունք)֊սեր(կաթի)

Հոր(ջրի)֊Հոր(Հայրիկի)

Հոտ(ոչխարների խումբ)֊Հոտ(բույր)

անտառ(ծառերի խումբ)֊անտառ(առանց տառ)

Արի(քաջ)֊Արի(կանչել)

կար(սեղանի վրա )֊կար(ու ձև)

Վարժություն.69

1.որ խոսքը կարճեր (կարճ կապեր), ավելորդ բաներ չեր ասի։

2.Պարանը կարճ էր (երկար չէր) , աշտարակի ծայրին չհասավ

3.Գլուխը կախ էր (Խոնարհ էր) ու սիրտը կոտրված։

4.դույլը ջրհորը կախեր (իջեցներ) թե չե, թզուկը հայտնվելու էր։

5.Դռան ժանգոտ փակի (կողպեքի) վրա ինչ֊որ թուղթ դրեց ու գնաց։

6.Եթե պատուհանը փակի (ծածկի) , ցուրտ չի լինի։

Վարժություն.70

Հեռվում երևացին նավեր։ Ի՛նչեր

Հեռվում երևացողը նավ էր։ Ի՛նչ

Քաղաքում կային այգիներ։ Ի՛նչեր

Դա քաղաքի ամենամեծ այգին էր։ Ի՞նչը

ի՛նչ ծանոթ ձայն էր։ Ի՞նչ

Եթե բարձր ձայներ, անպայման կլսեինք։ Ի՛նչ աներ

Ձեր տղան էր եկել։ Ո՛վ

Տղաներ եկան, որ օգնեն։ Ո՛վքեր

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ է։ Ի՛նչ

Տղան փետուրներից սարքել է նետեր։ Ի՛նչեր

Որ դիպուկ նետեր, ոսկե խնձորը կգցեր։ Ի՛նչ աներ

Վարժություն.72

Ծառերին արթնացողը քամին էր։

Այդ օրվանից հետո շատ քամիներ են փչել։

Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում։

Դա չտեսննված մի պար էր։

Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են։

Եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից սպիտակեն, լավ կլինի։

Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն։

Բոլոր դռները փակ են, մի՛թե տանը մարդ չկա

Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չէի կրել։

Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր համեր ունեն։

Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Քաղաքապետ իշխանը շրջում էր քաղաքում: Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում, ցնցոտիների մեջ պառկած էր մի աղքատ դերվիշ:

Շքախմբի առաջնորդը գոռաց դերվիշի վրա.

-Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում` ով է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ:

-Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ, — անվրդով պատասխանում է դերվիշը:

Քաղաքապետը հետաքրքրված մոտենում է և հարցնում.

-Մի՞թե ես քեզանից մեծ մարդ չեմ:

-Իհարկե` ո՛չ: Քեզանից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այո՞, թե` ոչ:

-Այո՛:

-Դու քաղաքապետ իշխան ես, գիտեմ. որ մեծանաս, ի՞նչ պիտի դառնաս,- հարցնում է դերվիշը:

-Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Հետո՞:

-Հետո վեզիր:

-Հետո՞:

-Փոխարքա:

-Հետո՞:

-Սահմանը սա է: Բոլորից մեծը շահն է:

-Ասենք թե` շահ դարձար, հետո՞,- հարցնում է դերվիշը:

-Հետո` ոչի՛նչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Ահա՛ այդ ոչինչը ես եմ: Ոտքերիս տակից անցիր, գնա քո ճանապարհով, — նույն անվրդովությամբ պատասխանում է դերվիշը և նվարդյուն աչքերը գոցում:

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:գոցել֊փակել խփել ծածկել