Բանավորր մաթեմատիկա

  1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:

10×99=990

990+9=999

Պատ․՝ 10 անգամ

  1. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

300

  1. Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե’ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է  9 թվանշանով:

909

  1. Տրված  32 թվին աջից կցագրել  5, ձախից՝  3, ստացված թիվը  կրկնապատկել։  Ինչ թիվ է ստացվել։

3325×2=6650

5․ 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։ Ինչ թիվ է ստացվել։

8900-90=8810

  1. Կազմել  եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

645, 654, 456, 465, 546, 564

  1. Միևնույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ  շարժվեցին երկու հեծանվորդ: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը առաջինից  2 անգամ ավել : Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը: Ո՞ր հեծանվորդ էր ավելի արագ ընթանում:

4×2=8կմ

8-4=4կմ

Պատ․՝ երկրորդը

  1. Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից  30մ-ով ավելի էր: Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:

340-30=310

340+310=650մ

  1. Երկու տարբեր կետից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր:  Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը առաջինից  3 անգամ  քիչ: Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը:

240:3=80

240+80=320մ

  1. Հեծանվորդը I  քաղաքից   II  քաղաք գնում էր  16կմ/ժ արագությամբ և տեղ հասավ 3ժ հետո: Վերադարձին նա նույն ճանապարհը անցավ  4 ժամում։ Վերադարձին ին՞չ  արագությամբ էր շարժվում հեծանվորդը։

16×3=48

48:4=12կմ/ժ

  1. 500 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 45կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ  5 ժ հետո:

45×5=225

500-225=275

275:5=55

Պատ․՝ 55կմ/ժ