My favourit place to be

All seasons are wonderful.

Spring is warm and beautiful. Autumn is rainy and colorful and winter is cold and snowy. But I like summer because we don’t go to school. It is sunny and hot and I can play a lot. In summer I go to Etchmiadzin. It is my favorite place. We go to church. My aunt and cousins live there. We always have a lot of funny moments together. Its air is fresh and its good for health.

Ուսումնական աշուն

Սիրելի՛ սովորողներ, սկսվել է աշնանային ուսումնական արձակուրդը: Այն  հնարավորություն կտա ամրապնդել  ձեռք բերված գիտելիքները։

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր  կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

67484=60000+7000+400+80+4  

35841=30000+5000+800+40+1

628841=600000+20000+8000+800+40+1

2․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

7124+1321=8445

     7124Ստուգում՝  8445  
+    1321    1321  
    8445    7124  

3 Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112 x 6=672

x   112  Ստուգում՝6726    
      6    6  112  
   672   7      
            6      
           12     
            12     
             0     

4. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

69:7=9

 697     Ստուգում՝7×9+6=69 
  639        
   6         

5․ Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 101-ին, որպեսզի արդյունքը հավասար լինի 258-ի և 49-ի գումարին։ 258+49-101=206                Պատ.՝206

6․Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ, երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր 400կգ ցորեն։ 8800+3200=12000   12000:400=30 Պատ.՝30սայլ

7․ Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան։ Բազմահարկ շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից յուրաքանչյուրում։ 144:4=36   64-36=28   Պատ.՝28֊ով

8․ Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։   24:3=8   25-8=17  17×3=51 

               Պատ.՝ 51 կիլոգրամ

Տեքստային խնդիրներ

1 Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը 20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։ 13:35

2 Զբոսաշրջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին՝ ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8օր 19ժ։ Ամսի քանիսի՞ն են նրանք հասել որոշված վայրը։ 13+8=21 Պատ.՝հունիսի 22

3 Մի ձմերուկի զանգվածը 4կգ 700գ է, մյուսինը՝ երկու անգամ ավելի։ Որքա՞ն է երկու ձմերուկների զանգվածը։ 4700×3=14100  Պատ.՝ 14կգ 100գ

4 Ինքնաթիռը թռչում է 720կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 րոպեում և քանի՞ մետր՝ 1 վայրկյանում։ 720:60=12կմ/ր= 12000:60=200 մ/վ

5 Քամու արագությունը 5մ/վ է։ Ինչքա՞ն կլինի նրա արագությունը՝ արտահայտված կիլոմետր-ժամերով։   5մ/վ=5×3600) մ/ժ=18000 մ/ժ=18կմ/ժ

Մնացորդով բաժանում

Մնացորդով բաժանում

1 Կատարի՛ր բաժանում, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝

835:4=208(3 մն.)

 8354     Ստուգում՝  
  8  208    208×4+3=832+3=835 
 35         
   32         
    3         

974:9=

 9749     Ստուգում՝  
  9  108      
 074         
   72         
    2         

740:13=

 74013    Ստուգում՝  
  65 56       
 90         
   78         
   12         

5437:66=

543766    Ստուգում՝  
 528 82       
 157         
  132         
   25         
              

2Լրացրե՛ք աղյուսակը․

Բաժանելի593845716013722856
Բաժանարար3564499357
Թերի քանորդ1613141450
Մնացորդ331330706

3․ Գտի՛ր․

  • Գտիր 6257 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը։ 7
  • Գտիր 537 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:37
  • Գտի՛ր 4639 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:9
  • Գտի՛ր 3189 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը: 89
  • Գտի՛ր 2639 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:639
  • Գտիր 8529 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։9
  • Գտիր 85449 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։49
  • Գտիր 8369 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։369

4. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ։ Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96մ է։ 1)96:4=24  2)24×6=144   3)96+144+24=264, Պատ.՝ 264մ:

5. Ձեթը պահվում էր 2լ, 3լ և 6լ տարողությամբ անոթներում, ընդ որում վեց լիտրանոց անոթների քանակը 4 անգամ ավելի էր, քան երկու լիտրանոցներինը, և 2 անգամ ավելի, քան երեք լիտրանոցներինը։ Ընդամենը որքա՞ն ձեթ կար, եթե վեցլիտրանոց անոթներում եղած ձեթը 48լ էր։ 1) 48:6=8  2) 8:2=4  4×3=12  3) 8:4=2 2×2=4 4)48+12+4=64

6 Առաջին տուփում կար 103 կոճակ, երկրորդում՝ 97, երրորդում՝ 89։ Առաջին տուփից երկրորդի մեջ դրեցին 36 կոճակ, երկրորդից երրորդի մեջ՝ 22, երրորդից առաջինի մեջ՝ 21։ Դրանից հետո ամենաշատ կոճակներ պարունակող տուփում քանի՞ կոճակով ավելի եղավ, քան ամենաքիչ կոճակներ պարունակողում։ 1)103+21-36=88 2)97+36-22=111 3)89+22-21=90  4)111-88=23

Աշուն

                                                            

  Դրսում արդեն աշուն է: Դեղին և կարմիր տերևներ են թափում: Վերջապես նուռը, տանձը, խնձորը, խաղողը և այլ շատ մրգեր հասել են: Ամենուրեք ոսկեգույն տերևներ են, քամին տանում բերում է գույնզգույն տերևները: Թռչունները երամներով չվում են տաք երկրներ: Օրերը դարձել են ավելի հետաքրքիր և բազմերանգ:

Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Կատարե՛ք հանում

Օրինակ ՝ 684-121=563

              
   684       
    121       
    563       
              
              
              
              

13985-6667

              
   13985     
     6667     
     7312     
              
              
              
              

38992-847

              
   38992     
      847     
    38155     
              
              
              
              

4025-2983

              
   4025      
    2983      
     062      
              
              
              
              

25344-7608

              
   25344     
     7608     
    18636     
              
              
              
              

2 Աստղանիշները փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացված գրառումները ճիշտ լինեն:

       
1755  
  892  
  863  
       
       
1306  
  978  
  428  
       

3 Եթե թիվը բազմապատկենք 16-ով և ստացված արդյունքին գումարենք 80, ապա կստանանք 400։ Գտե՛ք այդ թիվը։  400-80=320 320:16=20

4  Գրքում կա 1036 էջ, որից ընթերցողը կարդացել է 257 էջ։ Մնացած էջերի քանակը որքանո՞վ է մեծ կարդացած էջերի քանակից:        1036-257=779  779-257=522

Բանավոր հարցեր (Սիրելի սովորողներ տեղադրված տեսական նյութերը կարդում ենք)

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Տնային առաջադրանքներ

538-271

              
   538       
    271       
    267       
              
              
              
              

1208-109

              
   1208      
     109      
    1109      
              
              
              
              

894-675

              
   894       
    675       
    219       
              
              
              
              

4285-364

              
   4285      
     364      
    3921      
              
              
              
              

2 Աստղանիշները փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացված գրառումները ճիշտ լինեն:

       
6307  
  621  
 5786  
       
       
9908  
  621  
 9287  
       

Համո Սահյանի «Անտառում»  բանաստեղծությունը

Կարդա՛ Համո Սահյանի «Անտառում»  բանաստեղծությունը:

ԱՆՏԱՌՈՒՄ

Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում.
Օրոր էր ասում աշունն անտառին.
Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։

Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն
Եվ խոնավ-խոնավ բուրմունքներ կային….
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան,
Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքե՜ր մարդկային։

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,
Հանգստանում էր հողմը բացատում՝
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։

Եղնիկի հորթը, մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
Կորած հետքերն էր որոնում նրա։

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Անտառապահի տնակի առաջ
Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…

Անտառում խորին խորհուրդներ կային
Եվ արձագանքներ կային անտառում,
Օրոր էր ասում աշունն անտառին,
Սակայն անտառի քունը չէր տանում։­

  1. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Ծվեն ֊  Շորի՝ գործվածքի պատռված փոքրիկ շերտ՝ կտոր

      Մշուշ ֊ Մառախուղ

      Կածան֊ Ոտքի նեղ ճանապարհ

     Եղյամն֊ Աստղանման սառցային բյուրեղների ձևով գետնի բույսերի առարկաների վրա նստող     

     մթնոլորտային տեղում:

     մամուռ —  Տարածվող կամ ուղիղ ցողուններով բեղմնիկավոր բույս

Փայտահատ — Անտառափայտ կտրող բանվոր

Տեքստային խնդիրներ

Տեքստային խնդիրներ

Դասարանական առաջադրանքներ․

1. Աննան գնեց 10 տուփ քաղցրավենիք՝ յուրաքանչյուրը 1600դրամով, և 5 միանման տորթ։ Այդ ամենի համար վճարեց 36000 դրամ։ Աննան քանի՞ դրամ վճարեց մեկ տորթի համար։ 1) 10×1600=16000   2)36000-16000=20000   3)20000:5=4000 Պատ.՝4000դր

2. Դահլիճում կա 20 կարգ։ Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակը ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540։ Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում։  1)540:20=27    2)27-5=22  Պատ.՝22 տեղ

3. Աղջիկը 2 տարեկան է։ Հայրը նրանից մեծ է 30 տարով։ Քանի՞ անգամ է հայրը մեծ աղջկանից։ Հայրն աղջկանից քանի՞ անգամ մեծ կլինի 4 տարի անց։   1) 32:2=16  2)36:6=6    Պատ.՝հիմա 16, հետո 6

4. Մի արտադրամասում կար 53 հաստոց, իսկ մյուսում՝ 12-ով ավելի։ Երկրորդ արտադրամասում ավելացրին ևս 17 հաստոց։ Ընդամենը քանի՞ հաստոց եղավ երկու արտադրամասերում։ Կփոխվի՞ արդյոք հաստոցների այդ քանակը, եթե հաստոցներն ավելացնեն առաջին արտադրամասում։   1)53+12=65  2)65+17=82  3)53+82=135   Պատ.՝135 հաստոց չի փոխվի

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրքում կա 532 էջ։ Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ։ Կկարողանա՞  նա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում։  1)14×37=518 ոչ

2 Հացի գործարան պետք է տանել 240տ ալյուր։ Բեռնատար մեքենայում տեղավորվում է 3տ ալյուր։ Քանի՞ մեքենա կպահանջվի, եթե յուրաքանչյուր մեքենան կարող  է կատարել 4 ուղերթ։   1)3×4=12   2)240:12=20   Պատ.՝20 մեքենա

Բազմապատկման հաշվեկանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտեք արտադրյալը

208911=189488

  x208
   911
  208
 +208 
1872  
189488

735624=468640

  x735
   624
+2940
 1470 
4510  
468640

6374285=3628790

  x6374
    585
  31870
+50992 
31870  
3628790

56781234=6806652

   x5678
   1234
   22712
+ 17034 
 10356  
5678   
 6806652

2 Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանները:

x532
   7
3724

3. Փակագծերը տեղադրե՛ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն․

(54+6)x10=260

(5×2+8)x(3+7)=600

4. Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց։ 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10հաց։

Պատ.՝15w

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտեք արտադրյալը

314 25=7850

 x314
   25
+1570
 628 
7850

189563=105407

  x189
   563
  567
+1134 
 945  
105407

1239571=930489

 x1239
   751
 1239
+6195 
8673  
930489

9584657=6296688

  x9584
    657
  67088
+47920 
57504  
6296688

2 Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանները:

x28 
  3 
 84 
x67  x17
 8   8
536  136

3. Փակագծերը տեղադրե՛ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

8(6+27)=160

3x(4+6)x5=150