Շրջանագիծ և շրջան

Շրջանագիծ և շրջան

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ինչպիսի՞ գիծն է կոչվում շրջանագիծ։ կենտրոնից միևնույն հեռավորության վրա գտնվող կետերից կազմված գիծը

2․ Ի՞նչ է շրջանագծի շառավիղը։ կենտրոնը շրջանագծի կետին միացնող հատվածը։  Իսկ ի՞նչ է տրամագիծը։ կենտրոնով անցնող լարը։

3․ Ո՞ր հատվածն է կոչվում շրջանագծի լար։  շրջանագծի երկու կետերը միացնող հատված։

4․ Ի՞նչ է շրջանագծի աղեղը։ շրջանագծին երկու կետերի միջև մաս   

5․ Շրջանագծի լա՞ր է արդյոք նրա տրամագիծը։  այո

6․ Ի՞նչ է շրջանը։  շրջանագծով սահմանափակված հարթություն            

7․ Քանի՞ անգամ է շրջանագծի տրամագիծը մեծ նրա շառավղից։ 2

8․ Ողիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում։ Ի՞նչ կետերով պիտի անցնի այդ ուղիղը, որպեսզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը։ կենտրոնով

9․ Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին։ շրջանագծի վրա

10․Գծե՛ք մի շրջանագիծ և նրա վրա նշե՛ք երեք կետ։ Յուրաքանչյուր կետից շառավի՛ղ տարեք։

 

11․ Գծե՛ք երեք շրջանագիծ, որոնց կենտրոնները լինեն միևնույն կետում։

12․ Երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։10>(3+5) Պ չեն հատվի

13․ Գծե՛ք մի շրջանագիծ։ Ապա տարե՛ք երեք ուղիղ այնպես, որ առաջին ուղիղը չհատի շրջանագիծը, երկրորդը շրջանագծի հետ մեկ ընդհանուր կետ ունենա, իսկ երրորդը՝ երկու ընդհանուր կետ։

14․ Քանի՞ ճառագայթ է ելնում A կետից։ 5, 5  

15․ Մեքենան, 1 ժամում անցնում է 60կմ, երկու քաղաքների միջև ճանապարհը անցել է 4 ժամում։ Քանի՞ օրում մի քաղաքից մյուսը կհասնի հետիոտնը, որը 1ժամում անցնում է 5կմ։60×4=240կմ  240:5=48ժ=2 օր

16․ Քաղաքից դուրս է եկել մի բեռնատար մեքենա, որի արագությունը 60կմ/ժ է։ 1ժամ անց նրա հետևից նույն ուղղությամբ դուրս է եկել մի մարդատար մեքենա, որի արագությունը 80կմ/ժ է։ Քանի՞ ժամ անց մարդատար մեքենան կհասնի բեռնատարին։ 80-60=20  60:20=3ժամ

17․ Մանկապարտեզում կա 20 հեծանիվ․ դրանց մի մասը երկանիվ է, մի մասը՝ եռանիվ։ Բոլոր հեծանիվները միասին ունեն 55 անիվ։ Քանի՞ երկանիվ հեծանիվ կա մանկապարտեզում։ 5  երկանիվ