«Իմ համար ամենաթանկ բանը»

Մարդկությունը ունի շատ կարևոր առարկաներ օրինակ արև, օդ, ջուր, ուտելիք և Երկիր մոլորակ։ Արևի, օդի, մաքուր ջրի օգնությամբ մարդ կարող է ապրել

և երկիր մոլորակը արևի շնորհիվ է այսպիսին որ կյանքը այստեղ կարող է գոյատևել, արևի շնորհիվ է, որ երկիր մոլորակը սառույց չի դարձել։ Ինձ համար ամենաթանկ բանը արևն է։