Ուղանկյունանիստի մակերևույտի մակերեսը

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։7×5=35դմ2,

 8×7=56դմ2, 8×5=40դմ2, S=2*35+2*56+2*40=70+112+80=262դմ2

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։   2x10x12+2x6x12+2x10x6=240+144+120=504 սմ2

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 սմ, 5 սմ,  10 սմ։ 2x3x10+2x5x10+2x3x5=60+100+30=190 սմ2

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ:  2x11x12+2x11x10+2x12x10=264+220+240=724 սմ2

5․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։ 2x30x10+2x20x10+2x20x30=600+400+1200=2200 սմ2

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։ 2x11x14+2x12x11+2x12x14=308+264+336=908