Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Դասարանական առաջադրանքներ

1 geogebra ծրագրում պատկերիր․

  • Ուղիղ
  • Հատված
  • Ճառագայթ
  • Բաց բեկյալ
  • Ինքնահատվող բեկյալ
  • Փակ բեկյալ

2.Կարո՞ղ են արդյոք մի կետից սկիզբ առնել մի քանի ճառագայթներ։ Ցույց տուր  geogebra ծրագրով։

3 geogebra ծրագրի օգնությամբ նշեք որևէ երկու կետ։  Ապա գծեք այդ կետերից մեկում սկզբնավորվող և մյուսով անցնող ճառագայթ։

4․ Որքա՞ն է AC հատվածի երկարությունը, եթե AB=4սմ, BC=8սմ:4+8=12                             Պատ.՝12  

5 Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=15մմ, BC=90մմ:

15+90=105 125-105=20         Պատ.՝ 2 սմ

6 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=40դմ, BC=60 դմ, CD =80դմ 40+60+80=180  180դմ=1800սմ

                                      Պատ.՝1800 սմ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Քանի՞ հատված է պատկերված։ 6

2 Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված դեցիմետրով, եթե AD=190սմ, AB=25սմ, BC=85սմ:25+85=110 190-110=80  80սմ=8դմ

                                      Պատ.՝8դմ

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։  5+7+9=21     21սմ=210մմ

                                      Պատ.՝210մմ

4 Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3մ50սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10սմ-ով։ Որքա՞ն է նրանցից յուրաքանչյուրի հասակը։ 350-10=340  340:2=170  170+10=180

                                      Պատ.՝180, 170