Տնային 29.11.2021

Բաղադրյալ բառերն են

Քաղաքապետ, անպատկառ, նահանգապետ, փոխարքա, ճանապարհով, քեզանից,  ցնցոտիներ,  շքախմբի, ինձնից, աստիճաններ

Պարզ բառերն են՝

ճանապարհ, մարդ, իշխան, սահման, ոչինչ, շահ, բարձր, խոնարհ, ոտք, առաջնորդ

Բանավոր Մաթեմատիկայի ընտրության գործնեություն

 1. Գտնել 18-ի բաժանարարների քանակը։
  1) 4 2) 5 3) 6 4) 7
 1. Մեքենան 1 ժամ 40 րոպեում անցավ 144 կմ։ Այդ ընթացքում մեքենան յուրաքանչյուր
  վայրկյանում քանի՞ մետր էր անցնում։
  1) 20 2) 24 3) 25 4) այլ պատասխան
 2. Դավիթը աստղանիշերը փոխարինեց թվանշաններով այնպես, որ՝ 𝟖0𝟗 < 8𝟏𝟎 < 9𝟎𝟎 ։
  Գտնել Դավիթի գրած թվանշաների գումարը:
  1) 17 2) 18 3) 19 4) 20
 3. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը 3-ի բազմապատիկ է։
  1) 29 2) 30 3) 31 4) 33
  5.Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Քանի՞ հատ այդպիսի եռանիշ թիվ կա։
  1) 27 2) 29 3) 30 4) այլ պատասխան
 4. Օպերատորը (մուտքագրողը) օրական 6 ժամ աշխատելով, 3 օրում կարող է 54 էջ
  մուտքագրել։ Նա օրական քանի՞ ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 120 էջ մուտքագրի։
  1) 8 2) 6 3) 5 4) 4
 5. Գրատախտակին մի տողում գրված է 20 հատ 1 թվանշանը։ Քանի՞ հատ “+” նշան պետք էդնել նրանց միջև, որ գումարը ստացվի 200։
  1) 8 2) 9 3) 10 4) այդպես հնարավոր չէ
 6. 3-ով վերջացող երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 45-ով և ստացան 3-ով սկսվող քառանիշթիվ։ Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշաների գումարը:
  1) 21 2) 20 3) 19 4) 18
 7. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 2-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ, իսկ 3-ով բազմապատկելիս՝ եռանիշ թիվ։
  1) 13 2) 14 3) 15 4) 16

34-49

 1. 4 գրիչի և 3 մատիտի համար վճարեցին 370 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 3 մատիտի
  համար 230 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 7 գրիչի համար։
  1) 490 2) 560 3) 420 4) 630

Հայոց լեզու 5 գրքի 77, 78, 79, 80, 81  վարժությունները:

Վարժություն.77

Մոր քույրը ֊ Մորաքույր

Դարպասը պահող ֊ Դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող ֊ Ժամացույց

Ջրի աման ֊ ջրաման

Գաղտնիք պահող ֊ գաղտնապահ

Նավ վարող ֊ նավավար

Ծաղկի թերթիկ ֊ Ծաղկաթերթիկ

Արագ վազով ֊ Արագավազ

Ամենից մեծ ֊ ամենամեծ

Պոչ Չունեցող֊Անպոչ

Անուշ Համ ունեցող ֊ անուշահամ

Քարով շինված ֊ քարաշեն

Կին բժիշկ ֊ բժշկուհի

Բալի ծառ ֊ Բալենի

Վարժություն.78

Բարի սիրտ ունեցող ֊ բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող ֊ անխիղճ

Բարձր ձայնով ֊ բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն ֊ ժպտաերես

Գանձը պահելու տեղ ֊ Գանձարան

Կապույտ աչքերով ֊ Կապույտաչյա

Արքայի որդի ֊ արքայորդի

Հույների երկիր ֊ հունաստան

Փոքր էշ ֊ իշուկ

ծաղիկնրով զարդարված ֊ ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող ֊ Քաղաքացի

Հայերի երկիր ֊ Հայաստան

Վարժություն.79

ավետիս բերող ֊ ավետաբեր

Արագ ընթացող ֊ արագընթաց

Բաժակ ձեռքին արտասանվող ճառ ֊ Բաժակաճառ

Վեպ գրող ֊ վիպասան

Բառարան գրող ֊ բառառանագիր

արտասահմանում ապրող մարդ ֊ արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն ֊ բուսաբանություն

Վարժություն.80

Հականիշ=Հակա(հակառակ)+նիշ

Բանջարանոց=բանջար+անոց

Աշակերտ ֊ չի բաժանվում

Աշակերտական ֊ աշակերտ+ական

Տարրական ֊ Տարր+ական

Գլխավոր ֊ Գլխ(Գլուխ)+ավոր

Կարմիր֊ չի բաժանվում

Դաշտամուկ֊Դաշտ+ա+մուկ

Հյուր ֊ չի բաժանվում

Հարստություն ֊ հարստ(հարուստ)+ություն

Կերառատ ֊ Կեր+առատ

վտանգ ֊ չի բաժանվում

Վարժություն.81

Ա. մարդ տեր սիրտ կապույտ արքա ծաղիկ կատու բարի։

Բ. Մարդասեր տիրամայր սրտատրոփ կապտավուն արքայական ծաղկել կատվազգի բարերար

Ա տողի բառերը Բ տողի բառերի արմատներն են

Մաթեմատիկայի ընտրություն

 1. Գտնել 18-ի բաժանարարների քանակը։
  3) 6
 2. Մեքենան 1 ժամ 40 րոպեում անցավ 144 կմ։ Այդ ընթացքում մեքենան յուրաքանչյուր
  վայրկյանում քանի՞ մետր էր անցնում։
  2) 24
 3. Դավիթը աստղանիշերը փոխարինեց թվանշաններով այնպես, որ՝ 𝟖 ∗ 𝟗 < ∗ 𝟏𝟎 < ∗ 𝟎𝟎 ։
  Գտնել Դավիթի գրած թվանշաների գումարը:
  1) 17
 4. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը 3-ի բազմապատիկ է։
  2) 30
  5.Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Քանի՞ հատ այդպիսի եռանիշ
  թիվ կա։
  1) 27
 5. Օպերատորը (մուտքագրողը) օրական 6 ժամ աշխատելով, 3 օրում կարող է 54 էջ
  մուտքագրել։ Նա օրական քանի՞ ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 120 էջ մուտքագրի։
  3) 5
 6. Գրատախտակին մի տողում գրված է 20 հատ 1 թվանշանը։ Քանի՞ հատ “+” նշան պետք է
  դնել նրանց միջև, որ գումարը ստացվի 200։
  2) 9
 7. 3-ով վերջացող երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 45-ով և ստացան 3-ով սկսվող քառանիշ
  թիվ։ Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշաների գումարը:
  4) 18
 8. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 2-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ,
  իսկ 3-ով բազմապատկելիս՝ եռանիշ թիվ։
  4) 16
 9. 4 գրիչի և 3 մատիտի համար վճարեցին 370 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 3 մատիտի
  համար 230 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 7 գրիչի համար։
  1) 490

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 68, 69, 70, 72  վարժությունները:

Վարժություն.68

Համանուն են որովհետև այդ բառեր նույն ձևով են գրվում, բայց տարբեր իմաստ ունեն՝ երկիմաստ են։

Մարտ(ամիս)֊Մարտ(մենամարտ)

Սեր(զգացմունք)֊սեր(կաթի)

Հոր(ջրի)֊Հոր(Հայրիկի)

Հոտ(ոչխարների խումբ)֊Հոտ(բույր)

անտառ(ծառերի խումբ)֊անտառ(առանց տառ)

Արի(քաջ)֊Արի(կանչել)

կար(սեղանի վրա )֊կար(ու ձև)

Վարժություն.69

1.որ խոսքը կարճեր (կարճ կապեր), ավելորդ բաներ չեր ասի։

2.Պարանը կարճ էր (երկար չէր) , աշտարակի ծայրին չհասավ

3.Գլուխը կախ էր (Խոնարհ էր) ու սիրտը կոտրված։

4.դույլը ջրհորը կախեր (իջեցներ) թե չե, թզուկը հայտնվելու էր։

5.Դռան ժանգոտ փակի (կողպեքի) վրա ինչ֊որ թուղթ դրեց ու գնաց։

6.Եթե պատուհանը փակի (ծածկի) , ցուրտ չի լինի։

Վարժություն.70

Հեռվում երևացին նավեր։ Ի՛նչեր

Հեռվում երևացողը նավ էր։ Ի՛նչ

Քաղաքում կային այգիներ։ Ի՛նչեր

Դա քաղաքի ամենամեծ այգին էր։ Ի՞նչը

ի՛նչ ծանոթ ձայն էր։ Ի՞նչ

Եթե բարձր ձայներ, անպայման կլսեինք։ Ի՛նչ աներ

Ձեր տղան էր եկել։ Ո՛վ

Տղաներ եկան, որ օգնեն։ Ո՛վքեր

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ է։ Ի՛նչ

Տղան փետուրներից սարքել է նետեր։ Ի՛նչեր

Որ դիպուկ նետեր, ոսկե խնձորը կգցեր։ Ի՛նչ աներ

Վարժություն.72

Ծառերին արթնացողը քամին էր։

Այդ օրվանից հետո շատ քամիներ են փչել։

Տարբեր պարեր են սովորեցնում դպրոցում։

Դա չտեսննված մի պար էր։

Պարտեզի բոլոր ծաղիկները սպիտակ են։

Եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից սպիտակեն, լավ կլինի։

Թող հենց հիմա աչքերը փակեն ու քնեն։

Բոլոր դռները փակ են, մի՛թե տանը մարդ չկա

Անծանոթ համ էր, այդ մրգից չէի կրել։

Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր համեր ունեն։

Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Քաղաքապետ իշխանը շրջում էր քաղաքում: Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում, ցնցոտիների մեջ պառկած էր մի աղքատ դերվիշ:

Շքախմբի առաջնորդը գոռաց դերվիշի վրա.

-Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում` ով է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ:

-Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ, — անվրդով պատասխանում է դերվիշը:

Քաղաքապետը հետաքրքրված մոտենում է և հարցնում.

-Մի՞թե ես քեզանից մեծ մարդ չեմ:

-Իհարկե` ո՛չ: Քեզանից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այո՞, թե` ոչ:

-Այո՛:

-Դու քաղաքապետ իշխան ես, գիտեմ. որ մեծանաս, ի՞նչ պիտի դառնաս,- հարցնում է դերվիշը:

-Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Հետո՞:

-Հետո վեզիր:

-Հետո՞:

-Փոխարքա:

-Հետո՞:

-Սահմանը սա է: Բոլորից մեծը շահն է:

-Ասենք թե` շահ դարձար, հետո՞,- հարցնում է դերվիշը:

-Հետո` ոչի՛նչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:

-Ահա՛ այդ ոչինչը ես եմ: Ոտքերիս տակից անցիր, գնա քո ճանապարհով, — նույն անվրդովությամբ պատասխանում է դերվիշը և նվարդյուն աչքերը գոցում:

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:գոցել֊փակել խփել ծածկել

Ուղանկյունանիստի մակերևույտի մակերեսը

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։7×5=35դմ2,

 8×7=56դմ2, 8×5=40դմ2, S=2*35+2*56+2*40=70+112+80=262դմ2

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։   2x10x12+2x6x12+2x10x6=240+144+120=504 սմ2

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝ 3 սմ, 5 սմ,  10 սմ։ 2x3x10+2x5x10+2x3x5=60+100+30=190 սմ2

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ:  2x11x12+2x11x10+2x12x10=264+220+240=724 սմ2

5․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։ 2x30x10+2x20x10+2x20x30=600+400+1200=2200 սմ2

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։ 2x11x14+2x12x11+2x12x14=308+264+336=908

Բանավորր մաթեմատիկա

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:

10×99=990

990+9=999

Պատ․՝ 10 անգամ

 1. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:

300

 1. Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե’ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է  9 թվանշանով:

909

 1. Տրված  32 թվին աջից կցագրել  5, ձախից՝  3, ստացված թիվը  կրկնապատկել։  Ինչ թիվ է ստացվել։

3325×2=6650

5․ 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված  թիվը։ Ինչ թիվ է ստացվել։

8900-90=8810

 1. Կազմել  եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

645, 654, 456, 465, 546, 564

 1. Միևնույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ  շարժվեցին երկու հեծանվորդ: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը առաջինից  2 անգամ ավել : Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը: Ո՞ր հեծանվորդ էր ավելի արագ ընթանում:

4×2=8կմ

8-4=4կմ

Պատ․՝ երկրորդը

 1. Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից  30մ-ով ավելի էր: Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:

340-30=310

340+310=650մ

 1. Երկու տարբեր կետից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր:  Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը առաջինից  3 անգամ  քիչ: Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը:

240:3=80

240+80=320մ

 1. Հեծանվորդը I  քաղաքից   II  քաղաք գնում էր  16կմ/ժ արագությամբ և տեղ հասավ 3ժ հետո: Վերադարձին նա նույն ճանապարհը անցավ  4 ժամում։ Վերադարձին ին՞չ  արագությամբ էր շարժվում հեծանվորդը։

16×3=48

48:4=12կմ/ժ

 1. 500 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 45կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ  5 ժ հետո:

45×5=225

500-225=275

275:5=55

Պատ․՝ 55կմ/ժ

My house

Hello. I am Taron.I live in a house.

My house is big and comfortable . We heve 3 rooms:

A kitchen, a living-room 2 bedrooms, 2 bathrooms. a there is a yard in front of the house. There are many trees and flowers there.I have my own room.There is bad, 2 wordrobs, a mirror and a carpet on the floor.

in the living-room we heve a TV, a big sofa , tables, chairs and a carpet. In the kitchen there is a sink, fridge , cooker, a table with chairs. My parents room is small. There is a bed, 2 night tables and a wardrobe. I like my house very much.