Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

1․ Համեմատի՛ր

2/5<3/5

6/17>5/17

7/123= 7/123

18/19=18/19

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․աճման կարգով

3/17, 4/17, 6/17, 12/17, 15/17, 17/17

3․Համեմատի՛ր

3/5<4/5

7/10>4/10

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի  2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

4500:3=1500 1500×2=3000 4500-3000=1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճա նապարհի  2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

180:3=60 60×2=120 180-120=60

6․ 1 ժամում ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի  1/4 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։

6000:4=1500 2×1500=3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։ չորեքշաբթի ժամը 12-ին:

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

14/18<17/18

4/7>3/7

11/28>9/28

24/143>21/143

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

35/35, 31/35, 22/35, 19/35, 17/35, 4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20<6/20

2/15<4/15

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի  2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

4500:3=1500 1500×2=3000

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։

8000:4=2000 2000×3=6000 8000-6000=2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի  1/3 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։

12:3=4 12-4=8

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։

650:2=325