Моя семья

Моя семья

И так моя семья это я, моя мама и папа, моя мама работает с инженерами, но она не инженер, она руководит бухгалтерией. А Папа работает в банке тоже бухгалтером. У меня есть четыри двоюродных сестёр и пять двоюродных братьев. У меня есть бабушка и дедушка. Они пенсионеры и не работают. Мы живём в Ереване, в собственном доме.   

Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

 Ճանապարհ, ժամանակ արագություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռչի 3 ժամում, եթե նրա թռիչքի արագությունը 800կմ/1ժ է։    3×800=2400

2 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և գնացքի անցած ճանապարը 4 ժամում՝ իմանալով, որ ավտոմեքենան ընթացել է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ գնացքը՝ 15կմ/ժ-ով ավելի արագ։ գնացքը՝ 70+15=85կմ/ժ արագությամբ: 70×4=280     85×4=340

3 Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից շարժվեց դեպի  5կմ300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը։ Որքա՞ն ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30ր հետո։ 130×30=3900     5300-3900=1400

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 90կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 2ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

85×2=170 90×2=180 170+180=350

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։   12×10=120

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։ 15×8=120

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքի:

90×3=270        360-270=90

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

75×3=225     80×3=240     225+240=465

ՍՈՒՏ ՉՈՐՍ ՄՈԼՈՐԱԿՆԵՐԸ

Ես երազում գնացել էի տիեզերք, բայց ես չգիտեի, որ դա երազ է կամ սուտ տեսարան:

Ես տիեզերքում ավելացրել եմ մի չորս մոլորակ նրանք կոչվում են, Զոր, Սոր, Բոր, Վոր:

Զորը կապույտ գույն էր, Վորը վարդագույն է, Սորը սև գույն է իսկ Բորը սպիտակ է:

Задание

Задание 1. Раскройте скобки.

Образец. Он договорился встретиться со (старые друзья). – Он договорился встретиться со старыми друзьями.

 1. В комнату вошёл незнакомец с (большая борода и пышные усы).

   В комнату вошёл незнакомец с большой бородой и пышными усами.

 • На экзамене можно пользоваться (простой калькулятор).

   На экзамене можно пользоваться простим калькулятором.

 • Когда он был ребёнком, то мечтал стать (известный хирург).

Когда он был ребёнком, то мечтал стать известным хирургом.

 • Ребята договорились о встрече и обменялись (телефонные номера).

Ребята договорились о встрече и обменялись телефонными номерами.

 • Весь зал наслаждался (прекрасная музыка).

Весь зал наслаждался прекрасной музыкой.

 • Я хочу поздравить вас с (профессиональный праздник).

Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником.

 • Дети смеялись над (забавные шутки) клоуна.

Дети смеялись над забавными шутками клоуна.    

 • С (большая радость) она вернулась домой.

С большой радостью она вернулась домой.

 • Он никак не мог помириться с (бывший враг).

Он никак не мог помириться с бывшим врагом.

 1. Ольга написала объявление (красный фломастер).

         Ольга написала объявление красным фломастером.

Задание 2. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: огромная армия, младшая сестра, большое внимание, дремучий лес, утренняя зарядка, грамматические ошибки, научный доклад, открытое небо, родные братья, далёкое озеро, обеденный стол.

 1. Генерал командовал огромной армией.
 2. Учёный долго работал над научным докладом.
 3. Он пишет с грамматическими ошибками.
 4. Разница между родными братьями была сразу видна.
 5. Перед утренней  зарядкой, он успел плотно позавтракать.
 6. Зрители смотрели этот фильм с большим вниманием,
 7. Концерт проходил под открытым небом
 8. Широкая радуга стояла над далёким озером, где-то за дремучим лесом шёл дождь.
 9. Письмо мы нашли под обеденным столом.
 10. Анна не хотела извиняться перед своей младшей сестрой

Задание 3. Раскройте скобки.

Образец. Каким спортсменом ты восхищаешься? (известный) – Известным.

 1. С каким хлебом ты ешь бутерброд? (чёрный) — Чёрным
 2. Над каким романом работал писатель? (исторический) – Историческим.
 3. Перед каким магазином остановился автобус? (книжный) – Книжным.
 4. Какой одеждой интересуется твоя сестра? (модная) – Модной.
 5. С какими ошибками мальчик написал диктант? (грубые) – Грубыми.
 6. Рядом с каким общежитием находится метро? (студенческое) – Студенческим.
 7. За какими продуктами Анна пошла в магазин? (молочные) – Молочными.
 8. С какой сестрой она встретилась? (младшая) – Младшой.

«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան

Պարզ 5 բառ               ածանցավոր 5 բառ               բարդ 5, բառ: 

Աղքատ                        աղբանոց                                կիսավեր

 Օր                              կարգադրություն                   աչքալուս

  Ջուր                          լավություն                              խնամախոս

  Բաղաջ                    անպատվություն                     տունուտեղ

Ջաղաց                       հնձվոր                                   աղուհացը

«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան

Ջաղացպան- Ջրաղացպան- Ջրաղացի աշխատանքին հսկող՝ ջրաղացը բանեցնող մարդ,

 քուրք- մուշտակ, մորթիով վերարկու

փոստալ- Մորթե հնամաշ գլխարկ,

Բաղարջ- Չթթված  խմորից թխած հաց,

Լինգ- մեկ կամ երկու կողմից սրված ծայրով մետաղյա ձող,

Կոտ- Փայտե աման, որ իբրև չափ Էր ծառայում հացահատիկի համար

Խնամախոս- Հարսնախոս

Խլշկոտել-Այս ու այն կողմը նայել՝ դիտելու համար Կացեք- կենալ, Կանգ առնել, Սպասել:

ԻՄ ԵՐԳԸ

ԻՄ ԵՐԳԸ

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ
Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տրվածն եմ տալիս իրեն

 • Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

անտակ — հատակ չունեցող

անծեր- Անծայր

       Ճոխ- Հարուստ

      պարգև-  նվեր, ընծա, մրցանակ

       վերուստ- Երկնքից

       Երկյուղ- Վախի զգացու

ահ-վախ

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝ պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ :

 • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր  անծեր բառի հոմանիշները:

անծեր անհուն, անվերջ

 • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր երկյուղ բառի հոմանիշը:

 Երկյուղ — ահ

 • Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագիրը:

բանաստեղծության վերնագիրը նշանակում է որ Թումանյանը հարուստ է բանաստեղծություններով:  Բանաստեղծությունը իր մասին է:

Տեքստային խնդիրներ

Տեքստային խնդիրներ

1 Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից մեծ է 4 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

4×75=300

300+75=375                    

375:75=5                                        

                                                        Պատ՝5 անգամ                               

2․ Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից փոքր է 3 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

75:3=25

75+25=100

100:25=4

                                                                  Պատ՝4 անգամ                              

3 Պապիկը 60կգ խաղողը լցրեց արկղի և զամբյուղի մեջ։ Արկղում եղավ 5 անգամ ավելի, քան զամբյուղում։ Նա որքա՞ն խաղող լցրեց յուրաքանչյուրի մեջ։

60:6=10

5×10=50

                                                                  Պատ՝10կգ և 50կգ

4 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 320 մմ է։

320:2=160

160:4= 40

3×40=120

                                                                  Պատ` 120 մմ,  40 մմ

5 Երկու տակառում կա ընդամենը 250լ հյութ։ Եթե առաջին տակառից 30լ լցնենք երկրորդի մեջ, ապա տակառներում հյութի քանակները կհավասարվեն։ Որքա՞ն հյութ կա յուրաքանչյուր տակառում։

250:2=125,

125+30=155,

125-30=95

                                                                  Պատ`155լ և 95լ

6. Հայկը 60մ ռետինե խողովակի համար վճարեց 1200դրամ պակաս, քան Արան վճարել էր այդ նույն խողովակից 75մ գնելու համար։ Հայկը որքա՞ն է վճարել իր գնած խողովակի համար։

75մ-60մ=15մ արժե1200դրամ, 1մ արժե 1200:15= 80դրամ

60×80=4800դրամ

7 Դպրոցից 306 աշակերտ 18 տեղանոց և 24 տեղանոց 14 ավտոբուսներով գնացին Ծաղկաձոր հանգստանալու։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ ավտոբուս էին վարձել աշակերտները։

Ք+Շ =14     Ք=14-Շ                                                                       Ք=5

18xՔ+24Շ=306        18×14+24Շ -18Շ=306        6Շ=306-252=54     Շ=9 

8․ Դաշտում արածում էին սագեր և կովեր։ Նրանց ընդհանուր գլխաքանակը 18 էր, իսկ ոտքերի թիվը՝ 56։ Քանի՞ կով և քանի՞ սագ էր արածում դաշտում։

Ս+Կ =18    Ս=18-Կ                                  Ս=8

4Կ+2Ս=56 4Կ-2Կ=56-2×18   2Կ=20        Կ=10

5-ի բաժանելիության հայտանիշը

5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 4,  9:

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 8, 3:

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124=այո

336+1009=այո

336+25=ոչ

7366-114=ոչ

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։

16, 1, 2, 4, 8:      32, 64, 128:

Տնային առաջադրանքներ

1 Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։ 16, 1:

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 1, 11, 16:

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321=այո

3362-27=այո

4251+214=այո

1326-196=այո

2345-23=ոչ

4 Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

6, 3, 4, 12, 1, 2,                  12, 24, 48