Զույգ և կենտ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։ կարմիրով ներկած թվերը զույգ են

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի տարբերությունը։

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։ 2

148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը  : կենտ

Երկու զույգ թվերի գումարը : զույգ

Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը կենտ: կենտ

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

44կմ-2կմ35մ=-41կմ65մ

62տ210կգ-2տ280կգ=60տ

24օր-3օր6ժ=20օր18ժ

34կմ85մ+2կմ35մ=37կմ20մ

22տ210կգ+2տ880կգ=25տ90կգ

2օր16ժ+3օր9ժ=6օր1ժ

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

3360:672=105

3232=168064:52

3018=5486-2468

22004=11233+10771

6. Երկու թվերի գումարը 480 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

480։6=80

80×5=400

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6000, 1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324

1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324<1200     6000, 1184, 1150, 1200>1125

6000>4587     1184, 321, 418, 1, 1150, 1200, 324<4595

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(30+1):3    1

(30+1):5    1

(30+1):10    1

9. 6 մեծ  և 4 փոքր պարկերում կա 38կգ ալյուր։ 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ ալյուր։ Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

Մեծ  5 кг

Փոքր 2 кг

10  Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ։ 8

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվարկի՛ր 33-ից մինչև 45-ը ներառյալ բոլոր կենտ թվերը։ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

2 Որքա՞ն է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի տարբերությունը։ 2

3 Զու՞յգ են, թե՞ կենտ։ Պատասխանդ հիմնավորի՛ր օրինակներով։

125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը :զույգ

Երկու կենտ թվերի գումարը : զույգ

Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը :կենտ

4․ Կատարի՛ր գործողությունը։

62դմ2սմ-5դմ8սմ=56դմ4սմ

12ժ20ր-2ժ40ր=9ժ40ր

82կգ-6կգ650գ=77կգ350գ

42դմ7սմ+5դմ8սմ=48դմ5սմ

12կգ650գ+6կգ450գ=19կգ100գ

12ժ20ր+2ժ40ր=15ր

5 Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

10656։24=444

203=4872:24

2603+3637=6240

48216-215=48001

6 Երկու թվերի գումարը 560 է։ Այդ թվերից մեկը մյուսից փոքր է 6 անգամ։ Որո՞նք են այդ թվերը։

560:7=80

80×6=480

7. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի ունենան։

6450, 1, 1240,  459,

1, 1240,  459,<1245        6450, 1240>1200

6450,  1240,  459,>214       1, 1240,  459,<1800

8. Ի՞նչ մնացորդ կստացվի։

(40+1):4  1

(40+2):4  2

(40+3):4  3

9 7 մեծ և 5 փոքր պարկերում կա 38կգ բրինձ։ 7 մեծ և 7 փոքր պարկերում՝ 42կգ։ Որքա՞ն բրինձ կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում։

Մեծ-4

Փոքր-2

10 Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։ 14