Հողը

Յուրաքանչյուր ագրեգատ մեխանիկական մասնիկների համալիր է, և բոլորը հումինի և ուլմինի աղերով, հումուսով, կոլոիդներով, բույսերի արմատներով միացած են մակրո և միկրոագրեգատներում։ Ըստ ագրեգատների չափերի տարբերում են մեծաբեկոր, խոշոր և միկրո ստրուկտուրաներ։ Հողի մեխանիկական մասնիկները բնական տարբեր պայմաններում առաջացնում են զանազան ձևերի և չափսերի՝ հատիկային, կնձկային, կոշսավոր, ընկուզաձև, թերթավոր, պրիզմայաձև, սյունաձև ստրուկտուրաներ։

2.ժիր-Աշխույժ, կենսախինդ, կայտառ

թուխ-Սևին տվող մուգ գույնի, մուգ գորշագույն

ճահճոտ-ճահճաշատ, ճահճուտ, ճահճապատ

ճոխ-Հարուստ, փարթամ

պահնորդ-պահակ,Պահնորդական բաժանմունքի աշխատող

3.

  • Ալյուրը մենք մաղեցինք, փախլավան ուրիշները կերան։
  • Ախպերն ախպոր համար աղբյուր, ծարավ սրտին սառը ջուր։
  • Ահը շատ է, քան թե մահը։

4.Մրջյուն, աշխարհ,  հանկարծ,  համբուրել, զարթնել