Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

1.կենդանաբանական

ճամփա

ճամփորդում

կեսօր

Ընձուղտ

տարօրինակ

ընձուղտ

ճամփորդում

2.կեսօր-Կես+oր/բարդ/

ձանձրալի-ձանձր+ալի/ածանցավոր/

արևամուտ-արև+ա +մուտ/բարդ/

աշխարհ-պարզ

ճանապարհորդ-ճանապարհ+որդ/ածանցավոր/

3.Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա. ենթակա-կապիկները

ստորոգյալ-ճամփորդեցին

բ. Կպիկները ճամփորդեցին:

գ.

Լույսն արագ անջատվեց:

Աննան գեղեցիկ նվագում է:

Աստղերը շողշողում են և լուսավորում երկինքը:

4. այգի-Որթոց ,վազնուտ, ռազ 2. Զբոսայգի, պուրակ

ճանապարհ-ճամբա, ճամփա, ուղի. շավիղ, կածան, արահետ, նրբուղի

արևամուտ-Մայրամուտ, վերջալույս, իրիկնամուտ, իրիկնալույս

5.տարօրինակ-սովորական, բնական

գիշեր-ցերեկ

նույն-այլ, տարբեր

դուրս գալ— ներս գալ

6.մեծ, տարօրինակ, ձանձրալի

7.Ես համամիտ չեմ կապիկների հետ, կարծում եմ, որ աշխարհը շատ գունեղ ու հետաքրքիր կարող է լինել, եթե ինքներս այն դարձնենք այդպիսին:

Մաս և ամբողջ

1.

1/4= խնձորի կեսի կեսը

1/2= ձմերուկի կեսը

1/10 = տարին բաժանված է տասը մասի, վերցրած է մեկ մասը

1/8= շրջանը բաժանված է ութ մասի, վերցրած է մեկ մասը

2.

1/9

1/3

1/6

3.

1/10 մետր

1/1000 կմ

1/10 սմ

1/1000 տոննա

4,

1/1000 տոննա= 1 կգ

1/1000լիտր= 1միլիլիտր

1/1000կգ= 1գ

1/100մետր = 1սմ

1/100դմ=1մմ

1/100դար=1տարի

Տնային առաջադրանքներ

1.

1/4

1/8

1/6

2.

1ց-ը տոննայով    1/100

1կգ-ը ցենտներով 1/100

1գ-ը կիլոգրամով   1/1000

1ժ-ը օրով 1/24

1ր-ն ժամանակով   1/60

1վ-ը րոպեով 1/60

1տարին դարով 1/100

3.

Մեկ տասներորդ մետր  =1սմ

Մեկ տասներորդ սանտիմետր =1մմ

Մեկ տասներորդ դեցիմետր =1սմ

Մեկ քսանչորսերորդ օր=1ժ

Մեկ տասներկուերորդ տարի= 1ամիս

Մեկ յոթերորդ շաբաթ = 1օր

Մեկ վաթսուներորդ ժամ=1 րոպե

Մեկ տասներորդ տոննա=1ցենտ