Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

1․ Համեմատի՛ր

2/5<3/5

6/17>5/17

7/123= 7/123

18/19=18/19

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․աճման կարգով

3/17, 4/17, 6/17, 12/17, 15/17, 17/17

3․Համեմատի՛ր

3/5<4/5

7/10>4/10

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի  2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

4500:3=1500 1500×2=3000 4500-3000=1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճա նապարհի  2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

180:3=60 60×2=120 180-120=60

6․ 1 ժամում ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի  1/4 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։

6000:4=1500 2×1500=3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։ չորեքշաբթի ժամը 12-ին:

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

14/18<17/18

4/7>3/7

11/28>9/28

24/143>21/143

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

35/35, 31/35, 22/35, 19/35, 17/35, 4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20<6/20

2/15<4/15

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի  2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

4500:3=1500 1500×2=3000

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։

8000:4=2000 2000×3=6000 8000-6000=2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի  1/3 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։

12:3=4 12-4=8

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։

650:2=325

Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

1.կենդանաբանական

ճամփա

ճամփորդում

կեսօր

Ընձուղտ

տարօրինակ

ընձուղտ

ճամփորդում

2.կեսօր-Կես+oր/բարդ/

ձանձրալի-ձանձր+ալի/ածանցավոր/

արևամուտ-արև+ա +մուտ/բարդ/

աշխարհ-պարզ

ճանապարհորդ-ճանապարհ+որդ/ածանցավոր/

3.Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա. ենթակա-կապիկները

ստորոգյալ-ճամփորդեցին

բ. Կպիկները ճամփորդեցին:

գ.

Լույսն արագ անջատվեց:

Աննան գեղեցիկ նվագում է:

Աստղերը շողշողում են և լուսավորում երկինքը:

4. այգի-Որթոց ,վազնուտ, ռազ 2. Զբոսայգի, պուրակ

ճանապարհ-ճամբա, ճամփա, ուղի. շավիղ, կածան, արահետ, նրբուղի

արևամուտ-Մայրամուտ, վերջալույս, իրիկնամուտ, իրիկնալույս

5.տարօրինակ-սովորական, բնական

գիշեր-ցերեկ

նույն-այլ, տարբեր

դուրս գալ— ներս գալ

6.մեծ, տարօրինակ, ձանձրալի

7.Ես համամիտ չեմ կապիկների հետ, կարծում եմ, որ աշխարհը շատ գունեղ ու հետաքրքիր կարող է լինել, եթե ինքներս այն դարձնենք այդպիսին:

Մաս և ամբողջ

1.

1/4= խնձորի կեսի կեսը

1/2= ձմերուկի կեսը

1/10 = տարին բաժանված է տասը մասի, վերցրած է մեկ մասը

1/8= շրջանը բաժանված է ութ մասի, վերցրած է մեկ մասը

2.

1/9

1/3

1/6

3.

1/10 մետր

1/1000 կմ

1/10 սմ

1/1000 տոննա

4,

1/1000 տոննա= 1 կգ

1/1000լիտր= 1միլիլիտր

1/1000կգ= 1գ

1/100մետր = 1սմ

1/100դմ=1մմ

1/100դար=1տարի

Տնային առաջադրանքներ

1.

1/4

1/8

1/6

2.

1ց-ը տոննայով    1/100

1կգ-ը ցենտներով 1/100

1գ-ը կիլոգրամով   1/1000

1ժ-ը օրով 1/24

1ր-ն ժամանակով   1/60

1վ-ը րոպեով 1/60

1տարին դարով 1/100

3.

Մեկ տասներորդ մետր  =1սմ

Մեկ տասներորդ սանտիմետր =1մմ

Մեկ տասներորդ դեցիմետր =1սմ

Մեկ քսանչորսերորդ օր=1ժ

Մեկ տասներկուերորդ տարի= 1ամիս

Մեկ յոթերորդ շաբաթ = 1օր

Մեկ վաթսուներորդ ժամ=1 րոպե

Մեկ տասներորդ տոննա=1ցենտ

Մոծակն ու մրջյունը 2

2.Առակը մեզ սովորեցնում է լինել աշխատասեր և հույսը չդնել մյուսների վրա:

3.գիժ-Խենթ, Խելագար

ժիր-շխույժ, վառվռուն, թռվռան, թռվռուն, առույգ, արագաշարժ, ճարպիկ

շեն-Բազմամարդ, մարդաբնակ: 2. Արդյունաբեր, բարելից: 3. (փխբ.) Կենդանւի, կանգուն: 4. Զվարթ, ուրախ, շենշող

թշվառ-Խեղճ, ողորմելի, չարքաշ, թշվառական, դժբախտ, անբախտ, տարաբախտ

թուխ-Թխաթույր, թխորակ, թխագույն, թյուրաթուխ, մթագույն, լուրթ

 ամբար-Շտեմարան, պահեստ, պահեստատեղ, պահեստարան, համբարանոց

սուգ անել-սգալ, Ողբալ, լալ, կոծել, արտասվել, հեծեծալ, հառաչել, ցավել

պաղել-Սառչել, մրսել, ցրտահարվել, մեշել

դալկանալ-Դեղնել, գունատվել, դժգունել, դժգունանալ, տժգունել

3.ժիր-ծույլ, թմրած

սուսիկ-փուսիկ-շատախոս

աշխույժ-ալարկոտ ,դանդաղաշարժ, թույլ, հոգնած

ծույլ— աշխատասեր

լիքը— դատարկ

ուրախ— տխուր

առողջ— հիվանդ

5. գոյական-մոծակ, մրջյուն, ամբար, աշխարհ, դուռ, ճանապարh, թև, արև, սեղան, այգի

ածական-ուրախ, ծույլ, առողջ, աշխույժ, թուխ , թշվառ, Ճահճոտ,
Ճոխ , Դառը ,սառը

Задание

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

 1. Какой фильм вы смотрели вечером? Я вечером смотрел смешной фильм.
 2. На какую стену мальчик повесил картину? (кирпичная) Мальчик павесил картинку кирпичную стену.
 3. На какую полку сестра поставила книги? (верхняя Сестра поставила книги на верхнюю полку
 4. Про какое событие вспомнила бабушка? (странное) Бабушка вспомнила странное событие
 5. Под какой зонт дети спрятались от дождя? Дети спрятались от дождя под большой зонт.
 6. Какие книжки покупают маленьким детям? (яркие) маленьким детям покупают яркие книжки.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Учитель объясняет трудную задачу.
 2. Они видели вчера их общие друзьям.
 3. Дети плакали, потому что потеряли маленького котёноку.
 4. Мой брат вчера весь вечер решал трудную задачу.
 5. Весёлый мышонок всегда обманывает злого кота.
 6. Его сестра плохо понимает домашнюю заданию.
 7. Моя бабушка не любит шумных детей.
 8. В зоопарке все хотят посмотреть на белый медвежонок.
 9. Не надевай в дождь летняя обувь.
 10. Утром мы встретили хорошего друга.
 11. Я вчера встретила первую учительницу.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: новая квартира, фантастический фильм, центральная площадь, морской берег, любимая актриса, громкая музыка.

 1. Завтра мы переезжаем на новую квартиру .
 2. Зрители приветствуют любимая актриса .
 3. Автобус привёз нас на морской берег города.
 4. Моя подруга любит танцевать под громкую музыку .
 5. Вчера мы с друзьями посмотрели фантастический фильм .
 6. На центральная площадь выбросило остатки старого корабля.

Задание 5. Выделите букву «т» в словах, где она не произносится.

 • весь, известие, известный, вестник;

Задание 6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Для проверки используй родственные слова.

 • Радостно, радостный — радость;
 • счастливо, счастливый — счастье;
 • честно, честный — честь;
 • поздно, поздний — опоздать;
 • прелесттно, прелестный — прелесть.

Задание 7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.

Сердце, солнце, местность, поздний, честный, лестница, опастный, грустный, ясный, радостный, несчастный, известный, праздник, вкусный, капустный, интересный.

Задание 8. Составь и запиши словосочетания из данных слов.

 • Нарисовать на бумаге.
 • погулял по лесу
 • вбежать в комнату
 • доплыл до берегу
 • добежал до дерево
 • закатился за шкаф
 • спрыгнуть с горки
 • написать на доске

Задание 9. Скажем ласково по образцу: нос – носик.

 • человек – человечик
 • морковь – морковка
 • козёл –козлек
 • рога – рогачка
 • кусок –кусочек

Հողը

Յուրաքանչյուր ագրեգատ մեխանիկական մասնիկների համալիր է, և բոլորը հումինի և ուլմինի աղերով, հումուսով, կոլոիդներով, բույսերի արմատներով միացած են մակրո և միկրոագրեգատներում։ Ըստ ագրեգատների չափերի տարբերում են մեծաբեկոր, խոշոր և միկրո ստրուկտուրաներ։ Հողի մեխանիկական մասնիկները բնական տարբեր պայմաններում առաջացնում են զանազան ձևերի և չափսերի՝ հատիկային, կնձկային, կոշսավոր, ընկուզաձև, թերթավոր, պրիզմայաձև, սյունաձև ստրուկտուրաներ։

2.ժիր-Աշխույժ, կենսախինդ, կայտառ

թուխ-Սևին տվող մուգ գույնի, մուգ գորշագույն

ճահճոտ-ճահճաշատ, ճահճուտ, ճահճապատ

ճոխ-Հարուստ, փարթամ

պահնորդ-պահակ,Պահնորդական բաժանմունքի աշխատող

3.

 • Ալյուրը մենք մաղեցինք, փախլավան ուրիշները կերան։
 • Ախպերն ախպոր համար աղբյուր, ծարավ սրտին սառը ջուր։
 • Ահը շատ է, քան թե մահը։

4.Մրջյուն, աշխարհ,  հանկարծ,  համբուրել, զարթնել

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 3/9, 2/3, 3/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։ 5/50, 12/50, 24/50, 48/50, 50/50

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։ 1/60, 12/60, 35/60, 48/60

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։ 36*2/3=24սմ2

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։ 24*4/6=16կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

2000-ի 9/10 մասը  1800

140-ի 5/7 մասը   100

100-ի 5/5 մասը   100

7 Հաշվի՛ր

320լ-ի 6/8 մասը   240լ

510մ2-ու 2/17 մասը   60մ 2

480կմ-ի 5/16 մասը  150կմ

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։ 480գ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 2/4, 4/8, 4/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։ 6/70, 11/70, 41/70, 58/70, 60/70

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։ 1/90, 17/90, 26/90, 35/90, 78/90

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։ 98/3սմ2

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։ 36*4/6=24կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։

35-ի 3/7 մասը 15

420-ի 5/6 մասը 350

180–ի 5/9 մասը 100

7 Հաշվի՛ր

415կգ-ի 2/5 մասը 166 կգ

480 դրամի 2/3 մասը 320 դրամ

18ժ-ի 2/3 մասը 12ժ

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։ 105էջ

Մասերի համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

1/5<1/4

1/12 > 1/16

1/123 >1/124

1/18 = 1/18

2․ Թվերը դասավորիր

աճման կարգով․, 1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14, 1/9

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի մասը և երկրորդի  մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։ 1 ջրավազան, 420լ

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։ 5000լ

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

4928+2142=7070

2014=3535-1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 655 կմ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

1/7 >1/9

1/28 < 1/16

1/143=1/143

1/19 > 1/27

2․ Թվերը դասավորիր

նվազման կարգով 1/8, 1/9, 1/12, 1/16 1/216 ,1/220

3․ Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240կմ երկարությամբ ճանապարհի մասը, իսկ բեռնատարը՝  մասը։ Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել։ Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Մարդատար ավտոմեքենան, 160 կմ, 180 կմ

4․ Ջրավազանում կար 2400լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  մասը։ Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։ 4800l

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

21021=18018+3003

40835-8507=32328

6․ Երբ Հայկն իր գումարից 150դրամ տվեց Արային և 250դրամ՝ Գագիկին, նրանց ունեցած գումարները հավասարվեցին։ Որքա՞ն դրամ ուներ տղաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք միասին ունեին 2400դրամ։ 1200, 650,550