Գարունը սիրող շուն

Շունը սպասում էր գարնանը որովհետև նա չէր համբերում թե երբ են իրեն տանելու ման տալու, որովհետև նա կարող էր գնալ ման գալու, բայց նրան ծածկում էր ձյունը: Նա երկու ամիս սպասեց և ձյուն չկար :

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

7/123 < 7/103 25/142 = 25/142 17/18 = 17/18 14/19 < 14/16

2.Համեմատի՛ր ։

3/5 < 3/4 4/30 < 4/15

3․ Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը3/163/243/48
Թիվը
489
9618126

4․ Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մ ասը ծախսեց գիրք գնելու, իսկ 1/5 մասը՝ տետր գնելու համար։ Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտ այդ գնումնեից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրան։

5․ Այգին ունի 1200մ2 մակերեսը, որի 2/3 մասը զբաղեցնում են խնձորենիները, իսկ մնացած մասը՝ տանձենիները։ Որքա՞ն մակերես են զբաղեցնում խնձորենիները, և որքա՞ն՝ տանձենիները։

800 մ2 խնձորները 400մ2 տնձենիները

6․ Հաշվի՛ր Լուսինեյի տարիքը՝ գիտենալով, որ նա ծնվել է 1992 թվականին։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 5 տարի հետո։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 2040 թվականին։ Ո՞ր թվականին է լրանալու նրա ծննդյան 30 ամյակը։ 5,տ 48,տ 2022թ

7․ Անահիտը ծնվել ՝ 1997 թվականի մարտի 12-ին, դրանից 3 տարի 18օր հետո ծնվել է նրա քույրը։ Գտի՛ր քրոջ ծննդյան տարեթիվն ու ամսաթիվը։ 2000թ մարտի 30

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

3/4 > 3/5 4/7 < 4/5 6/17 < 6/15 9/29 < 9/28

2․ Համեմատի՛ր

2/5մ > 2/10մ 7/20դմ < 7/10դմ

3 Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը  3/43/6    3/8
Թիվը
4836 24 18
9672 48 36

4․ Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500կգ-ը՝ երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։3750կգ

5․ Երկու թվերի գումարը 200 է։ Դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Որո՞նք ն այդ թվերը։40, 160

6․ Հայկը ծնվել է 2002 թվականին՝ հայրիկից 25 տարի ուշ։ Պապիկը ծնվել է հայրիկից 26 տարի շուտ։ Ո՞ր թվականին է ծնվել հայրիկը :։ Ո՞ր դարում է ծնվել պապիկը, և քանի՞ տարեկան է նա հիմա: 1977թ 20դար 70տ

Մոգական թվեր

297130212
128213298
214296129

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 3×3 մոգական քառակուսի։

214286134
140220274
280128200
690734676
 686700714
724666710
4501700850
14001000600
11503001550
458507535
577500423
465493542
458507535
577500423
465493542
145243212
267200133
188157255
145243212
267200133
188157255

  Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 34 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

138121
   310615
211714
16594

Լրացրու քառակուսի վանդակներն այնպես, որ ստանաս 50 հաստատունով  4×4 մոգական քառակուսի։

1312196
207169
6171215
1118318