Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։

7x60x5=2100

172x2x5=1720

6x5x6x5x6x5=27000

2x4x3x2+6x7x5x2=468

2. Վերականգնի՛ր հավասարությունները

2կմ= 800 մ +1կմ200մ

8կմ=3 կմ 900 մ + 4կմ900մ

6կմ= 3 մ 50 սմ + 2մ50սմ

12սմ = 1 սմ 4մմ + 10սմ6մմ

14դմ= 3դմ 3սմ +10դմ7սմ

3․ Համեմատի՛ր

12տ40կգ < 12տ4ց

11ց65կգ > 1տ70կգ

4․ Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ։ Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից։ Քանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում։ Լուծում՝ 450:2=225, 12:2=6, 225+6=231, Պատ՝ 231տղա,  219 աղջիկ:

5․  2 պարկերից առաջինում կար 27կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կգ վաճառեց և 3 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։ Լուծում՝ 27-3-5=19 , 19-3=16, Պատ՝ 16 կգ ալյուր:

6․ Գտի՛ր այն թվերը, որոնց տարբերութունը 451 է, իսկ գումարը՝ 1451։

Լուծում՝ 451+1451=1902,  1902:2=951,  1451-951=500, Պատ՝ 500,  951:

Տնային առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։

7x60x5=2100

172x2x5=1720

6x5x6x5x6x5=27000

2x4x3x2+6x7x5x2=48+420=468

2. Վերականգնի՛ր հավասարությունները

2կմ350մ+ 650 մ =3կմ

7կմ550մ+ 2 կմ 450մ =10կմ

2մ25սմ + 75սմ = 3մ

2սմ2մմ+ 12սմ 8մմ = 15սմ

2մ7դմ + 15 մ 3 դմ = 18մ

3․ Համեմատի՛ր

5կգ600գ < 6կգ500գ

23կմ30մ <30կմ23մ

12դմ5դմ > 10դմ8դմ

4․ Շաբաթօրյակին մասնակցում էին 125 աշակերտ։ Աղջիկները 11-ով շատ էին տղաներից։ Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում այդ շաբաթօրյակին։ Լուծում՝ 125-11=114, `114:2=57, 57+11=68,  Պատ՝ 68 աղջիկ:

5․ 2 պարկերից առաջինում կար 24կգ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկում։

Լուծում՝ 24-4 =20, 20-4=16, Պատ՝ 16 կգ:

6․ 280 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին ազատ տեղերից։ Հաշվի՛ր մուտքի տոմսի արժեքը՝ գիտենալով, որ այդ օրվա վաճառված տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է։ Լուծում՝ 280+120=400, 400:2=200, 280-200= 80, 120000:200=600, Պատ՝ 600 դրամ:

Փաթեթ 3

1․ Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ Պատ՝ 9

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։

(7×9+12):3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ 850գ
5լ նավթ4250 գ
190լ նավթ161500 գ
13լ նավթ11050գ

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ 13600գ
5լ սնդիկ68000գ
190լ սնդիկ2584000գ
13լ սնդիկ176800գ

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։ Պատ՝ 145 սմ:

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։  


Պատ՝ I տակառը 80լ, II տակառը 40լ:

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։ Պատ՝ 4 րոպե: