Փաթեթ 2

Փաթեթ 2

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Լրացրու՛ աղյուսակների դատարկ վադակները անհրաժեշտ թվերով։

Գումարելի658292437129805309207173051492
Գումարելի7429846233912061291414396
Գումար14011177060 322121174481588

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

 6582    92437 129805
+7429   +84623+391206
14011   177060 521011
                     
  309207 17305   1492
 +12914   143     96
  322121 17448   1588
Նվազելի93788456150431760000051428709805
Հանելի46573956719382937542118596287924
Տարբերություն47215499431048822457933932421881

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

 9378  84561  504317  
4657 39567 193829  
 4721  54994  310488  
                      
600000  51428  709805
 375421 18596  287924
 224579  33832  421881

2․ Շրջանի դատարկ մասում ինչ թիվ պետք է գրել 1,3,6,10,15:, 21

3․ Դատարկ շրջանակում ինչ թիվ պետք է գրել։ 2,3,4,            9,1,17          14,6,61

4․ Ալենի քայլի երկարությունը 3/4 մ է, իսկ Արենի քայլի երկարությունը նրանից 5 սմ-ով երկար: Գտե՛ք ճանապարհի նվազագույն երկարությունը, որն անցնելու համար երկուսի քայլերի քանակներն էլ կարտահայտվեն բնական թվերով:Ալեն-75 սմ 16քայլ  և Արեն-80սմ 15քայլ

5.Հաշվի°ր ամենամեծ զույգ քառանիշ և ամենափոքր կենտ եռանիշ թվերի  տարբերությունը: 9998-101=9897

6.Երկու վայրերից, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 564 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա, նրանցից մեկի արագությունը  63 կմ⁄ժ էր: Ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում երկրորդ ավտոմեքենան, եթե  ավտոմեքենաները հանդիպեցին շարժվելուց 4 ժամ հետո:                   78կմ 1 ժամում