Ղ. Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի 1-3 մասերի անծանոթ բառերը

մինուճար-միակ միջոց,

աչքադրել-սիրահարվել

կամք-նպատակ կատարելու ունակություն

չոլեչոլ-անապատ

եղեգնուտ-եղեգի անտառ

 անմատչելի-Ոչ մատչելի

ընկղմած-Խոր տեղում տեղավորված

աղախիններ-նաժիշտ

այլանդակ-տգեղ

բոշա-պնդերես մուրացկան գնչու

ապարանք-փառահեղ տուն

փարատել-մեղմել վերացնել

ճարահատյալ-միջոցները սպառված

չբանեցրած-չօգտագործած

սաթ-Սատանայի քար

ընծա-նվեր