06.03.2020

  1. Կազմի՛ր արտահայտություններ

5 հատ 3-ով ստացի՛ր `

1) 3+(3-3)+(3:3) = 4

2) 3+(3:3)+(3×3) = 13

3) 3-3+3-3+3 = 3

4) 33-(3+3) :3 = 31

  1. Թվերը փոքրացրո՛ւ 10-ով, 100-ով, 1000-ով։
  -10 -100 -1000
5090 5080 4990 4090
5009 4999 4909 4009
5900 5890 5800 4900
9050 9040 8950 8050
9005 8995 8905 8005
9500 9490 9400 8500

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Հրուշակագործը պահեստում ունի 14  կգ ալյուր։ Երկուշաբթի օրվանից նա պետք է ամեն օր 3 կգ ալյուրով բլիթներ  պատրաստի։ Շաբաթվա ո՞րերորդ օրը կվերջանա ալյուրը։

14-3×4=2

Պատասխան՝Ուրբաթ օրը

Բ.  Քանդակի արվեստանոցում կար 24 կգ կավ: Մարտի 9-ից սկսած՝ քանդակագործը օրական 3 կգ կավ է օգտագործում։ Ամսի քանիսի՞ն կվերջանա եղած կավը։

24:3=8

Պատասխան՝ Մարտի 16-ին

Գ.  Բերքահավաքի ժամանակ սալոր քաղելու համար Աննան կանգնեց 17 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքի վրա։ Ո՞րերորդ սանդուղքին կանգնեց Աննան։

Պատասխան՝ 9-րդ

  1. Գտի՛ր պակասող պատկերը:

Պատասխան՝ C