Մաթեմատիկա 04.03.2020

  1. Օրինաչափությունը նկատի՛ր և ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ։

Ա    1, 6, 12, 19, 27

Բ      5, 7, 4, 6, 3

Գ      3, 5, 9, 15, 23

  1. Թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

2457 = 2000 + 400 + 50 + 7

5674 =5000+600+70+4

6987 =6000+900+80+7

1247=1000+200+40+7

3400 =3000+400

3250=3000+200+50

3402=300+400+2

1087=1000+80+7

6004=6000+4

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

2800։ 700 x (25 + 3  x 25): 40 =10

5600 : 80 + (90 x 30 – 50 x 4) =140

50 x 200 – 1000 : (20 x 50 ) =9999

6000 : (120 : 2 )  + 700 x 70 =49100

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Գրիչն արժե 30 դրամ, մատիտը գրիչից 15 դրամով թանկ է: Ռետինն արժե այնքան, որքան գրիչը, իսկ սրիչը  ռետինից 20 դրամով թանկ է: Որքա՞ն գումար է հարկավոր 2 սրիչ գնելու համար:

Լուծում  մատիտը 45դրամ , ռետին 30դրամ, սրիչ 50 դրամ

Պատ.՝100 դրամ

Բ. Լեոն ունի 60 դրամ, Հովհաննեսը Լեոից  40 դրամով  պակաս  գումար ունի, իսկ Խաչատուրը Հովհաննեսից 2 անգամ ավել գումար ունի: Լեոն ու Խաչատուրը միասին որքա՞ն գումար ունեն:

Լուծում Հովհաննեսը 20դրամ Խաչատուրը 40 դրամ

Պատ.՝100դրամ

Գ. Երրորդ դասարանի Դավիթը դպրոցի պարտիզպանին օգնեց էտել ծառերը։ Ծառի բարձր ճյուղերին հասնելու համար նա կանգենց 13 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքին։ Ո՞րերոդ սանդուղքին կանգնեց Դավիթը։

Լուծում13-7+1=7

Պատ.՝7-րդ սանդուղքին կանգնեց Դավիթը