Մաթեմատիկա 03.03.2020

  1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210  = 800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90 =900

450 – 70 – 50 =330

370 – 90 – 170 =110

      630 – 180 – 130 =320

  1. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա 4510, 4150, 4015, 4105,4501,

             4015, 4105, 4150 4501, 4510:

Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

5067, 5076,  5607, 5670, 5706, 5760:

 

  1. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից:
    1

Պատասխան՝ վերջից 2-րդ

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
   1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը
Կարկանդակ 5 0 դրամ 100 150 200
Փքաբլիթ 100  դրամ 200 300 400
Թխվածքաբլիթ 200 դրամ 400 600 800
Պիցցա 150 դրամ 300 450 600
Հալվա 30 դրամ 60 90 120

 

ԱՈրքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։350 դրամ

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։810 դրամ

Գ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։490 դրամ