20.03.2020

 1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և լրացրո՛ւ պակասող թվերը։
Նախորդող կլոր հարյուրյակը Թիվը Հաջորդող կլոր հարյուրյակը
4600 4696 4700
9800 9874 9900
1200 1239 1300
34400 34467 34500
92100 92152 92200
58700 58729 58800
24700 24713 24800

 

 1. Յուրաքանչյուր դրամանիշից քանի՞ հատ պետք է վերցնել՝ աղյուսակում նշված գումարը ստանալու համար:

 

Գումար
53450 5 3 0 2 0 1 0
26560 2 6 1 0 0 1 1
78370 7 8 0 1 1 1 2
12780 1 2 1 1 0 1 3
45600 4 5 1 0 1 0 0

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

(Եթե դժվարանում ես լուծել խնդիրները, կարող ես օգտվել տեսանյութի օրինակից🙂

Ա. 3 րոպեում Ալեքսը հեծանիվով անցել է 210 մետր ճանապարհ: Յուրաքանչյուր րոպե նա անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 րոպեում քանի՞ մետր ճանապարհ է անցել Ալեքսը:

Լուծում՝ 210:3=70

Պատասխան՝ 70 մետր

Բ. 7 օրում գնացքն անցել է 350 կմ ճանապարհ: Յուրաքանչյուր օր անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 օրում քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ է անցել գնացքը:

Լուծում՝350:7=50

Պատասխան՝50 կմ

Գ. 4 ժամում Արեգն անցել է 16 կմ ճանապարհ: Յուրաքանչյուր ժամ նա անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ է անցել Արեգը:

Լուծում՝ 16:4=4

Պատասխան՝4 կմ

 

 

 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԵՃԸ

Կենդանիների վեճը

Ղազարոս Աղայան

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում, երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:

-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել: Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:

-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:- Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարի: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվիցն ազատեց, ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը, բացատրի՛ր օնլայն բառարանիօգնությամբ:

Եղ- Յուղ

Տափան- գործիք՝ հարթում-հավասարեցնում է վարած ու ցանած արտի երեսը

Արոր- գործիք՝ հողը հերկելու համար

Ուրանալ- ժխտել, Հրաժարվել

 

 1. Ինչպիսի՞ն էր կենդանիների տերը։

Կենդանիների տերը գնահատող և հասկացող էր։

 

 1. Ո՞ր հերոսին հավանեցիր, ինչո՞ւ:

Ես հավանեցի շանը, որովհետև շունը մարդու ամենալավ բարեկամն է։

 1. Մարտի 18-ին, ժամը՝ 14.00-ին, միացի՛ր տեսադասին, որպեսզի դասարանական խմբով քննարկենք պատմվածքը:

 

 

 

 

18.03.2020

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 = 1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 = 4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 =0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 11000

Լուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝1000×4+600+100=4700

Պատասխան՝4700դրամ

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝5000+1000+200=6200

Պատասխան՝6200 դրամ

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և  2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:

Լուծում՝2000+1000+2000+1000=6000

Պատասխան՝6000 դրամ

 

 

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

  Հիշողություն

Ղազարոս Աղայան

 

Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Մեկ անգամ էր նա բույն շինել
Եվ շատ անգամ կարկատել,
Բայց այս անգամ վերադարձին
Բույնն ավերակ էր գտել:


Այժմ նորից բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Նա հիշում էր անցած տարին
Իր սնուցած ձագերին,
Որոնց ճամփին հափշտակեց
Արյունարբու թշնամին:


Բայց նա կրկին բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Կապույտով ներկված բառերն առանձնացրո՛ւ և հոմանիշ (իմաստով մոտ) բառեր գրի’ր:

Օրինակ՝

կպցնել-ամրացնել,

շինել-սարքել,

կպցնել-փակցնել, միացնել,

ավերակ-քարուքանդ, փլատակ,

սնուցել-սնել,

հափշտակել-թալանել, առևանգել,

կրկին-նորից, ևս, էլի

 

 1. Ծիծեռնակն ի՞նչ էր անում:

Ծիծեռնակն բույն էր շինում։

 1. Ինչպիսի՞ն էր ծիծեռնակը:

Ծիծեռնակը աշխատասեր էր և մաքրասեր էր, սիրում էր իր ձագուկներին։

 1. Առանձնացրո՛ւ բանաստեղծության քեզ համար ամենասիրելի քառատողն ու վերնագրի՛ր:

Աշխատասեր ծիծեռնակը

Այժմ նորից բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:

 1. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր և սյունակներում առանձնացրո՛ւ համապատասխան հարցերին պատասխանող բառեր:
Ի՞նչ Ի՞նչ էր անում
Ծիծեռնակ Շինում էր
Բույն Երգում էր
Շյուղ Հիշում էր
Ավերակ Կպցնում էր
Թշնամի Կարկատում էր
Տարի Գտնում էր
Ճամփա

 

 1. Շարունակի՛ր հորինել՝ փակագծերի հարցերը փոխարինելով համապատասխան բառերով: Չմոռանա՛ս վերնագիր գրել:

Մեղուից աշխատասեր ծիծեռնակը

Կար- չկար մի աշխատասեր ծիծեռնակ կար: Նա շատ էր սիրում շինել: Մի անգամ նա որոշեց մի քիչ հանգստանալ, մտածել և նորից շարունակել շինել։ Այս անգամ նա որոշեց շինել ցանկապատ և հրապարակ։