Հայոց լեզու 5 գրքից 151, 152, 153, 154 վարժությունները:

151

Ա խմբի բառերը գոյական են

Բ խմբի բառերը բայ են

152

Ա խմբի բառերը գոյական են իսկ Բ խմբի բառերը Ա խմբի բառերի գործողություներն են,

153

Ա խմբի բառերը պատասխանում են ի՛նչ հարցին իսկ Բ խնբի բառերին կարելի է տալ գործողություն

154

Բակում մի երտասարդ սրինգ էր նվագում։

Երեխան քարերի մեջ ինչ֊որ բան էր գտել։

Մի մարդ մութ գիշերով ձոր իջավ։

Անձրևը անընդհատ գալիս է։

Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքային աղմուկով է լցվում։