Արև և Լուսին բալադ

եթերք֊Օդի ամենավերին մաքուր ու նոսր շերտերը

անսասան֊անշարժ

դյութական֊կախարդական

տաշտ֊թաս

հունցում֊շաղախում

անոսր֊շատ բարակ

այեր֊ձայներ

համրընթաց֊դանդաղ

ունկնդիր֊ լսող 

գանգուր֊խուճուճ

կեռ֊կորաձև

շարմաղ֊ճերմակ

լուսունակ֊Լույս ունեցող

խավար֊մթություն

խարխափել֊Անհայտության՝ անորոշության մեջ լինել,

համառ-Իր ասածի, հարկ եղածից ավելի հաստատամիտ, չզիջող, կամակոր, կողքը հաստ,

պպին կանգնել֊կամակորել, համառել,

վես֊վեհ, սիգապանծ, գոռոզ,

հողեղեն֊ հողից սարքած՝ կերտած՝ պատրաստած, մարդ

Ջոկ֊ Առանձին, մյուսներից բաժանված՝ առանձնացած:

Արև և Լուսին բալադը սովորացնում է, որ մարդկությունը պետք է ուրախանա, որ արևը կա և երկար ժամանակ մթության մեջ չի մնացել ։

Լինում են երկու գեղեցկադեմ երեխաներ ծնված շքեղ երկնային ապարանքում: Աղջկա անունը Արեգակ է, տղայինը Լուսնյակ։ Մայրը կանչում է նրանց և սկսում է որոշել թե, որ մեկը պետք է երևա ցերեկը, իսկ որ մեկը գիշերը։ Մայրը որոշում է որ արևը պետք է շողա ցերեկը սակայն Լուսնյակը համառում է և ինքն է ուզում ցերեկը երևա, բայց մայրն ապտակում է նրան իր խմորոտ ձեռքով և Լուսնյակը հեռանում է։ Այսպես ամեն մեկն անցնում է իր գործին։ Երեխաները իրար չէին տեսնում, տանջվում էին կարոտից։ Եվ մի օր Աստված այնպես արեց որ երեխաները կրկին հանդիպեցին կարճ ժամանակով, իսկ այդ ընթացքում աշխարհը խավար էր ու լուռ։