субботник

у нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними Люди бессознательно бросают спичку и от ее огня погибают большие участки леса Много леса вырубают Срубить дерево легко а чтобы вырастить его, надо десятки лет за посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места которые пострадали от пожара намечает где надо расчистить лес отводит участки для работы лесорубов участвует в борьбе с вредителями леса гусеницы иногда съедают подрастающие побеги объедают листья зайцы мыши обгрызают корни молодых деревьев но есть у леса и друзья птицы Они прекрасные помощники лесоводов.

Ինքնաստուգում

Ուշադի՛ր կարդա և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Առաջին հայացքից ուղտը տարօրինակ ու ծիծաղելի է թվում։ Նա սառը, անտարբեր, աղմկարար է։ Ուղտին նաև անապատի նավ են անվանում։ Այս դիմացկուն կենդանին լավ հարմարվել է անապատային կյանքին։ Նրա ոտքերին հաստ կոշտուկներ կան, և արևից շիկացած ավազից ուղտը չի տառապում։ Երկար ու խիտ բուրդը օգնում է դիմանալու ցերեկվա շոգին ու գիշերվա ցրտին։ Ուղտերը շատ յուրօրինակ շուրթեր ունեն, դրանք օգնում են նրան հեշտ արածել: Ուղտը կարող է ուտել ամեն-ամեն ինչ, անգամ շատ կոշտ փշեր, և նրա շուրթերը ոչ մի դեպքում չեն վնասվում: Ուղտի բարձրությունը երկու, երկարությունը՝ երեք մետր է։ Կշռում է մինչև հինգ հարյուր կիլոգրամ։

Գիտե՞ք, որ ուղտի միջազգային անվանումն առաջացել է արաբերեն «գեղեցկություն» բառից: Կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ուղտն, իրոք, չափազանց գեղեցիկ կենդանի է:

Ուղտերը կարող են երկար ժամանակ ջուր չխմել, իսկ խմելիս էլ միանգամից երկու հարյուր լիտր ջուր խմել: Թեև շատերին թվում է, թե ուղտն իր սապատներում ջուր է հավաքում, բայց իրականում այնտեղ ճարպեր են կուտակված, որի օգնությամբ ուղտը կարգավորում է իր մարմնի ջերմաստիճանը չափազանց շոգ ու ցուրտ եղանակին:

Նրանք կարող են փակել իրենց քթանցքները՝ պաշտպանելով քամուց ու ավազից, երբ կամենան:

Եթե ուղտը որոշի պառկել քնելու կամ պարզապես հանգստանալու, նրան ոչ մի կերպ հնարավոր չի լինի տեղից հանել, դա վեր է ցանկացած մարդու ուժերից: Ուղտը տեղից չի շարժվի, մինչև ինքը չկամենա դա անել:

Ուղտերը յուրաքանչյուր ոտքով կարող են հարվածել միանգամից չորս տարբեր ուղղությամբ: Նրանց մորթին անդրադարձնում է արևի ճառագայթները և պաշտպանում է նրանց անապատի տապից:

Եվ վերջապես ուղտերի ամենաինքնատիպ առանձնահատկության մասին: Եթե փորձեք ձեռք առնել ուղտին ու կամ «հոգու հետ խաղալ», բառացիորեն ձեր մաշկի վրա կզգաք ուղտի բարկությունը. նա այնպիսի տհաճ հոտով մածուցիկ նյութ կթքի ձեզ վրա, որ ոչ մի դեպքում չեք կարողանա մոռանալ: Այնպես որ, պարզապես խուսափեք նրանց բարկացնելուց:

1. Պատասխանի՛ր հարցերին՝

Ո՞ր բառից է առաջացել ուղտի միջազգային անվանումը։

Ուղտի միջազգային անվանումն առաջացել է արաբերեն «գեղեցկություն» բառից:

Ինչո՞վ է սնվում ուղտը։

Ուղտը կարող է ուտել ամեն-ամեն ինչ, անգամ շատ կոշտ փշեր, և նրա շուրթերը ոչ մի դեպքում չեն վնասվում:

Ինչպիսի՞ն են ուղտի չափերը։

Ուղտի բարձրությունը երկու, երկարությունը՝ երեք մետր է։ Կշռում է մինչև հինգ հարյուր կիլոգրամ։

Ինչպե՞ս է ուղտը կարգավորում իր մարմնի ջերմաստիճանը։

Երկար ու խիտ բուրդը օգնում է դիմանալու ցերեկվա շոգին ու գիշերվա ցրտին: Ուղտը իր մարմնի ջերմաստիճանը կարգավորում է իր սապատում կուտակված ճարպերի օգնությամբ:

2. Տեքստից օգտվելով՝ ավարտի՛ր նախադասությունները։

Ուղտը կարող է մի քանի օր ոչինչ չուտել, որովհետև իր սապատում ճարպեր են կոուտակված:

Ուղտը տեղից չի շարժվի, մինչև ինքը չկամենա դա անել:

3. Գտի՛ր ճիշտ վերջաբանը և գրի՛ր առածները։

Ուղտը ձագ ծնեց՝ աննկատ անցավ, հավը ձու ածեց՝ աշխարհն իմացավ։

Ուղտը մոտիկ է արածում, բայց հեռուն է տեսնում։

4. Տեքստից դո՛ւրս գրիր ուղտերի մասին պատմող ամենազարմանալի տեղեկությունը։

Ուղտերը յուրաքանչյուր ոտքով կարող են հարվածել միանգամից չորս տարբեր ուղղությամբ:

5. Տրված բառերից առաջ հատկանիշ ցույց տվող բառեր գրի՛ր։

խիտ բուրդ

դիմացկուն կենդանի

գեղեցիկ ուղտ

շոգ եղանակ

6 Լրացրու բաց թողած տառերը՝ առաջին, կեսօր, բարձրություն, վերելակ, հորեղբայր, դասընկեր, տարօրինակ, անօգուտ

7. Տեքստում ընդգծված գոյականները դարձրո՛ւ ածականներ:

Բուրդ-բրդյա,

Բարձրություն-բարձր,

Երկարություն-երկար,

Գեղեցկություն-գեղեցիկ,

Ուժ-ուժեղ

Սապատ-սապատյա:

Магия чисел: Имя Числительное

Магия чисел — практическая часть

А. Барто. Звонки

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой —
Раздаются три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой,
Слышу я издалека:
Раздаются два коротких,
Нерешительных звонка!
Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

1. Сравни выделенные слова.

тройка — это отметка

три-количество

двойка-это отметка

два -количество

На какие вопросы они отвечают? Найди числительные.

тройка -что

три-сколько

двойка-что

два-сколько

2. Найди числительные

  • Три- числительное
  • трое,
  • троюродный,
  • тройка,
  • тройник.
  • Пятак,
  • пятый -числительные
  • пятиклассник,
  • пять-числительное

3.  Число 4 символизирует 4 стороны Света: Север, Юг, Запад и Восток. Где еще в природе встречается это число? Число 4 символизирует времена года.

С чем у тебя ассоциируются числа 2, 3, 7? Число 2 символизирует руки и ноги. Число 3 символизирует число месяц времена года. Число 7 символизирует дни недели.

4. Какие пословицы ты знаешь, где встречаются числа?

Один ум хорошо, а два — лучше.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Семь раз отмерь, один раз отрежь.

5. Разбери предложения. Найди знакомые части речи, поставь к ним вопрос, определи род и число и назови их.
Первый луч солнца разбудил девочку.

Первый -при­ла­га­тель­ное —какой

луч -суще­стви­тель­ное —что

солнце-суще­стви­тель­ное —что

разбудил-гла­го­л —-что сделал

девочка-суще­стви­тель­ное —кто

Солнце встает 365 раз в году.

Солнце -суще­стви­тель­ное —что

встает-гла­го­л —-что сделал

365-числительное-сколько

раз -суще­стви­тель­ное —что

год- суще­стви­тель­ное —что.

6. Спиши и вставь пропущенные буквы (подбери проверочные слова, вспомни правило образования сложных слов, правило -жи, -ши). Выдели числительные.

Верблюд может долго не есть и не пить за счет  запасов жира в горбах. Взрослый верблюд весом в 630 килограммов может потерять в жару около 160 килограммов и не погибнуть. Правда, потом он сразу выпивает от 90 до 135 литров воды. Новорожденный верблюжонок полностью приспособлен к жизни в пустыне. Ходить он начинает через 7-8 часов после рождения. На второй день он уже не отстает от стада

Հայոց լեզու 5 գրքից 185, 186, 187 , 188, 189, 190, 191, 192 վարժությունները:

185

Կատուն մռմռում էր. երևի նեղացրել էին։

Երեխան նվնվում էր. երևի նեղացրել էին։

Տղան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Փիսոն ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Ծառի ճյուղը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Չարաճճի Անգելինան ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186

ա) թռչուններ, բ)երիտասարդներ, գ)կանայք։

187

ա խմբի բառերը եզակի գոյականներ են, իսկ բ խմբի բառերը ա խմբի բառերի հոգնակին են։

188

Բ) սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

189

1.Գոյականը ունի երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։

2.Գոյականի եզակի թիվը ցույց է տալիս մեկ հատ առարկա։

3.Գոյականի հոգնակի թիվը ցույց է տալիս շատ առարկաներ։

190.

Ա.

Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր. արջեր, փնջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր, գեղեր, սրտեր, գրեր, սյուներ, պատեր, հույներ, ձվեր, սրեր, քթեր, քույրեր, մայրեր, ձեռքեր, տատեր, պապեր։

Բ

եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպաններ, թութակներ, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղաններ, թռչուններ, մեքենաներ, բարեկամներ, աշակերտներ, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ, պանրագործարաններ։

միավանկ բառերին ավելանում է ֊եր, բազմավանկ բառերին ավելանում է ֊ներ։

191

ա.

մատյաններ, պանրագործարաններ, սեղաններ, թռչուններ, գրպաններ։

բ. փնջեր, ձվեր, սրեր, քթեր։

192

Հերթկան ոլորաններից հետո երևացին սրբավայրերը։ Վերևում արձաններ են նստած։ Արձանները կորցրել են գլուխները։ Երկրաշարժները բազմիցս սասանել են այդ լեռների գագաթները, օտար բանակների զինվորները ձգտել են խորտակել իրենց անհասանելի ու թշնամական սրբավայրերը։ Արձանները, բարձրաքանդակներն ու գազանների կերպարանքները կերտված են հիանալի վարպետների կողմերից։

СОМОСТОЯТЕЛНАЯ РАБОТА

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», — проговорила Нина.

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!»

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.