Դասարանական վարժությունները:

Դասարանական վարժությունները:

1.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել: Առանձնացրո՛ւ ձայնավորները:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ, բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ

ա, բ, գ, , ե, , է, ը, թ, ժ, ի, , , ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, , ո, , պ, ջ, ռ, ս, վ, տ,  ր, ց,  , փ,  ,  ,  ,  ,

            դ     զ                   լ խ                                 շ    չ                                    ու     ք և օ ֆ

ա,ե,է,ը,ի,ո,օ,ու:

2.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս, Եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ:

3.Կոմիտասի «Աշուն օր« բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 

    5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

    ձայնավորով   ամպեր եկան Օրան առավոտ օդ

     բաղաձայնով    Սևուկ վար Սարի վրա շար