Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, Ազգանուն-Տսրոն Կիրակոսյան

Հասցե- Ք. Երևան Մամիկոնյան փ.8/1 տուն

Դասարան- Չորրորդ դասարան


Ընտրությամբ գործունեություն-
Դիզայն

Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս) կարատեի պարապմունք դպրոցում
Երկարօրյա ծառայություն- ոչ

 Երթուղային ծառայություն՝ միակողմանի, երկկողմանի -ոչ