Սեպտեմբերի 22-25 տնային առաջադրանքներ

Սեպտեմբերի 22-25

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1 Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 24=20+4
 • 267=200+60+7
 • 3254=3000+200+50+4
 • 10201=10000+200+1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 2‧100000+4‧100+5‧1=200405
 • 8‧10000+3‧1000+2‧10=83020
 • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից 5200
 • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից 400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։ 34281<34581-  300-

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ 400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ 3000-ով

Հայրենագիտություն, ՀՀ մարզերը

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։

Թուրքիա, Վրաստաան, Ադրբեջան, Իրան:

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։

Արմավիր, Կոտայք, Արարատ, Արագածոտն

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։

Երևան, Գյումրի, Ջերմուկ, Վանաձոր, էջմիածին, Արտաշատ

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։

Ամենամեծը՝ Գեղարքունիք  ամենափոքր՝ Արմավիր

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։

Գեղարքունիքի մարզում 

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։

Արմավիրի մարզը

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։

Երևանում

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։

Կոտայքի մարզը

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

 • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ- Լոռի  
 • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր-Արագածոտն
 • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր-Արարատ
 • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր -Կոտայք
 • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք-Տավուշ: