Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի
տակին դողալով,
Ճամփի
ծայրին բուսել է
Կյանքի
ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

Սողալ — Դանդաղորեն տարածվել՝ ՝սփռվել 

Բուսել — Աճել

Թևավոր — Թևեր ունեցող

Անհուն  Հուն չունեցող

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) ուղի. Ճամփա

4.Paint-ով նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

 5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր: