Աշուն օր

Աշուն օր

 Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ:


Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։


Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան-խուրձ

Պաղեց- սառեց

Հևալ- Արագ-արագ  և ընդհատաբար շունչ քաշել

Մարմանդ- Մեղմ

Դալուկ- Դժգույն

3. Կանաչով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

առավոտ- Լուսածագ

 արև — Արեգակ, արեգ

քող – Շղարշ

քուն — Նիրհ, նինջ, ննջյուն 

մշուշ — Մառախուղ

Քամին -Հողմ 

ժիր — Աշխույժ

4. Կապույտով գրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

վար եկան – իջան

շար եկան-շարվան

բուք արավ-բքեց

սուգ արավ-սգեց

շող կապեց-շողեց

մաղ տալով- մաղել

5. Ընտրի՛ր բանաստեղծական  6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ:

Սևացած ամպերը խուրձ խուրձ իջան և շարվեցին սարի վրա: Արեգակը այլևս չի տաքացնում, սկսել են աշնան ցուրտ օրերը: