Հոմանիշներ

պալարիկ֊Կոճղեզ

կցագիր֊Ուղեկցագիր

կրծքազրահ֊ լանջապահ

ծրագրել֊Նախագծել

ծփալ֊ծփծփալ

ռադիո֊Բարձրախոս

ռազմամոլ֊Ռազմատենչ

զամբյուղ֊սաբատ

օգուտ֊եկամուտ

շալվար֊տաբատ