Երկու սև ամպ

  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր: Բանաստեղծության մեջ գերակշռում է շարժումը, որովհետև հողմը փորձում էր սև ամպերին առանձնացնել, բայց չեր կարողանում առանձնացնել։
  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:
  • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:
  • Իրար կըպած ու միասին,
  • Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ։
  • այդ տողն եմ ես ընտրել որովհետև հողմը փորձում էր սև ամպերին առանձնացնել բայց չէր կարողանում առանձնացնել
  • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը: Չար հողմը
  • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
  • Կանաչ երկնքում հողմը փորձում էր սև ամպերին արանձնացրել բայց չեր կարողանում առանձնացնել, որովհետև նրանք մասին են։