Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

36, 369      1, 3

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 48, 75, 258, 1000, 303, 800

48=2×24=2x2x12=2x2x2x6=2x2x2x2x3

75=3×25=3x5x5

258=2×129=2x3x43

1000=2×500=2x2x250=2x2x2x125=2x2x2x5x25=2x2x2x5x5

303=3×101

800=2×400=2x2x200=2x2x2x100=2x2x2x2x50=2x2x2x2x2x25=2x2x2x2x2x5x5

3 Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։

11×7=77

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․

8 և 12   1, 2

10 և 25    1, 5

5 Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։ 9 սմ

50-14=36 36:4=9

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

81, 120    1, 3

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 92, 108, 625, 1024, 704, 888

92=2×46=2x2x23

108=2×54=2x2x27=2x2x3x9=2x2x3x3x3

625=5×125=5x5x25=5x5x5x5

1024=2×512=2x2x256=2x2x2x128=2x2x2x2x64=2x2x2x2x2x32=2x2x2x2x2x2x16=2x2x2x2x2x2x2x8=2x2x2x2x2x2x2x2x4=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2

704=2×352=2x2x176=2x2x2x88=2x2x2x2x44=2x2x2x2x2x22=2x2x2x2x2x2x11

888=2×444=2x2x222=2x2x2x111=2x2x2x3x37

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 70

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․

18 և 24  1, 2, 3

48 և 60  1, 2, 3

5 Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 132:6=22  22x22x22=10648սմ3