Պարապմունք 17

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

Օրինակ՝ 6458+2141=8599

   +6458      
    2141      
    8599      

3249+9815=13064

   +3249      
    9815      
   13064      

93725+698911=792636

  +  93725    
    698911    
   792636    

65417+41136=106553

   +65417     
    41136     
   106553     

2328+807=3135

   +2328      
     807      
    3135      

2  Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

+6814 
 4467 
10271 
+ 70327 
  20973 
  81200 
+ 4763  
  9999  
 13752  

3․ Որո՞նք են այն ամենամեծ և ամենափոքր վեցանիշ թվերը, որոնք կարելի է գրի առնել՝ մեկական անգամ գործածելով 2, 7, 1, 0, 3, 5 թվանշանները։ 753210  102357

4․ Պահեստում կար 7200 աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400 աման։ Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը։7200-5400=1800  7200:1800=4  Պատ.՝4 անգամ

5. Բանավոր հարցեր․

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

Ո՞րն է բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման զուգորդական օրենքը։

Ո՞րն է բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

5992+3779

  + 5992      
    3779      
    9771      

3207+8034=11241

  + 3207      
    8034      
   11241      

23051+4158=27209

  + 23051     
     4158     
   27209     

77528+19056=96584

  + 77528     
    19056     
    96584     

2  Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

+55 
 31 
 86 
+337 
 422 
 759 

3. Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30 էջ, որից հետո էջանշան է դնում գրքի մեջ։ Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ դրել է 6 անգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ։ Քանի՞ էջ կա գրքում։ 30×6=180  180+18=198 Պատ.`198 էջ