ՍՈՒՏ ՉՈՐՍ ՄՈԼՈՐԱԿՆԵՐԸ

Ես երազում գնացել էի տիեզերք, բայց ես չգիտեի, որ դա երազ է կամ սուտ տեսարան:

Ես տիեզերքում ավելացրել եմ մի չորս մոլորակ նրանք կոչվում են, Զոր, Սոր, Բոր, Վոր:

Զորը կապույտ գույն էր, Վորը վարդագույն է, Սորը սև գույն է իսկ Բորը սպիտակ է: