Առաջադրանք

Առաջադրանք 

1.     Քանոնով չափիր ՝ արտահայտ­ված սանտիմետրերով և միլիմետրերով: Ստացված տվյալները գրանցիր: 

Ա/ համակարգչի երկարությունը 31 սմ 

բ/ Չափիր քո քայլի երկարությունը:  55սմ 

Այնուհետև քայլերով չափիր ՝ արտահայտ­ված մետրե­րով և սանտիմետրերով: 

ա/ քո դասարանի երկարու­թյունը, … 

         բ/ դպրոցի միջանցքի երկարու­թյունը: ,,, 

2.     Տանը բացիր պայուսակդ և որոշիր տվյալ պահին դրա­նում եղած առարկաների զանգվածները: Ստացված տվյալներն արտահայտիր կիլոգրամներով և գրամնե­րով: Գրչատուփ՝110 գրամ  թղթապանակ`123 գրամ, տետրեր` 26, 95 և 106գրամ, անձեռոցիկ ՝ 9 գրամ: