Տեքստային խնդիրներ

Տեքստային խնդիրներ

1 Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից մեծ է 4 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

4×75=300

300+75=375                    

375:75=5                                        

                                                        Պատ՝5 անգամ                               

2․ Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից փոքր է 3 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

75:3=25

75+25=100

100:25=4

                                                                  Պատ՝4 անգամ                              

3 Պապիկը 60կգ խաղողը լցրեց արկղի և զամբյուղի մեջ։ Արկղում եղավ 5 անգամ ավելի, քան զամբյուղում։ Նա որքա՞ն խաղող լցրեց յուրաքանչյուրի մեջ։

60:6=10

5×10=50

                                                                  Պատ՝10կգ և 50կգ

4 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 320 մմ է։

320:2=160

160:4= 40

3×40=120

                                                                  Պատ` 120 մմ,  40 մմ

5 Երկու տակառում կա ընդամենը 250լ հյութ։ Եթե առաջին տակառից 30լ լցնենք երկրորդի մեջ, ապա տակառներում հյութի քանակները կհավասարվեն։ Որքա՞ն հյութ կա յուրաքանչյուր տակառում։

250:2=125,

125+30=155,

125-30=95

                                                                  Պատ`155լ և 95լ

6. Հայկը 60մ ռետինե խողովակի համար վճարեց 1200դրամ պակաս, քան Արան վճարել էր այդ նույն խողովակից 75մ գնելու համար։ Հայկը որքա՞ն է վճարել իր գնած խողովակի համար։

75մ-60մ=15մ արժե1200դրամ, 1մ արժե 1200:15= 80դրամ

60×80=4800դրամ

7 Դպրոցից 306 աշակերտ 18 տեղանոց և 24 տեղանոց 14 ավտոբուսներով գնացին Ծաղկաձոր հանգստանալու։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ ավտոբուս էին վարձել աշակերտները։

Ք+Շ =14     Ք=14-Շ                                                                       Ք=5

18xՔ+24Շ=306        18×14+24Շ -18Շ=306        6Շ=306-252=54     Շ=9 

8․ Դաշտում արածում էին սագեր և կովեր։ Նրանց ընդհանուր գլխաքանակը 18 էր, իսկ ոտքերի թիվը՝ 56։ Քանի՞ կով և քանի՞ սագ էր արածում դաշտում։

Ս+Կ =18    Ս=18-Կ                                  Ս=8

4Կ+2Ս=56 4Կ-2Կ=56-2×18   2Կ=20        Կ=10