1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, հրաշալի մաքուր, երկար, վազել, ջրել, գնալ, լողալ,վազվզել, նավաստի, գարուն, արև, ծաղիկ, ժամացույց, երեխա, : 

խիզախ, բարի, հրաշալի, մաքուր, երկար ֊ ածականներ են

նավաստի, գարուն, արև, ծաղիկ, ժամացույց, երեխա ֊ գոյականներ են

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել: 

իշխել֊իշխան, ճեղքել֊ ճեղք, գործել֊գործ, շքեղ֊շքեղւթյուն, ուսուցանել֊ուսուցիչ, դեղին֊դենություն, բժշկել֊բժիշկ, հյուսել֊հյուս

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։ 

գլուխ֊գլուխներ, թվական֊թվականներ, երկիր֊երկրներ, սենյակ֊սենյակներ, հարևան֊հարևաններ, ծառ֊ծառեր, տեր֊տերեր, ժապավեն֊ժապավեններ, մարդ֊մարդիկ կին֊կանայք

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

ընկեր, կատու, ուսուցիչ քաղաքացի գետ, հասարակ գոյականները

Հարությունյան Երևան, Աննա, Սևան Գևորգ, հատուկ գոյականները

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :  

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ: 

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։