1. Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը(<, >, =)։

30 ժ .>..180 ր

70 ժ …< 8000 ր

20 ժ ..=.1200 ր

50 ժ >…2900 ր

10 ժ .<..601 ր

9 ժ ..>.480 ր

3 դար ..<.301տարի

5 դար ..>.50 տարի

8 դար ..>.180 տարի

Читать далее