05.05.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507 086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112 425

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ – 153 425

Читать далее «05.05.2020»

05.05.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս — 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց — 507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ — 112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ — 153425

  Читать далее «05.05.2020»