06.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 = 9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 = 300

70 x 4 = 280

50 x 90 = 4500

20 x 600 = 12000

6000 x 30 = 180000

500 :100 =5

9000 : 10 =900

350 : 7 =50

6300 : 900 = 7

56000 :  80 = 700

 

 

 

  1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

 

Լուծում:  200:2=100,   450-100=350,   450-350=100

Պատ՝  ռետին100, քանոն100, մկրատ350

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում:  100+100+350=550

Պատ՝ 550 դրամ

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում: 550×10=5500 

Պատ՝5500 դրամ