Առաջին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Տարոն Կիրակոսյան, 5-1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ-բանավոր մաթեմատիկա
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեք օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
կարատեի պարապմունք