Буря

Ответить на вопросы.

  1. Что удивительного произошло?

Было удивительно, что ветер поднял деревья и вернул их на прежние места.

  1. Верите ли вы этой истории барона Мюнхгаузена? Почему? Чему именно вы верите, а чему нет?

Читать далее «Буря»

16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր ինսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 — ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 –յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

Читать далее «16.04.2020»