1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։
  • երկու աշխատանքներ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ
   և Տոկոսներ
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
  • չեմ մասնակցել
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։
 4. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
 6. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։
 7. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։
 8. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 9. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։
 10. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը

My city

Hi I am Taron I. I live in one of the most beautifull and ancient cites in the world.Yerevan is my hometown. I adrore it.It looks like a girl in pink. You can walk and admire its beauty museums , theatres ,monuments, churches, art galleries and libraries, you can sit in a small cafe in the corner of square and enjoy singing fountains, or just wander along the streets or parks and have a lot of fan, I love my city very much.

My Family

Hi! I am Taron.And now I want to tell you about my family I have a wonderful family.My family is small.I live with my mother and father I don’t have a sister or a brother.My father’s name is Ashot.He is a kind,strong,hard-working,clever and honest man.He is tall and handsome.I like to spend my free time with him.We go to aqua park,to the zoo and to the country house I do my lessons with him:He always tells me interesting things about everthing.My mom’s name is Gayane She is a young, nice,kind and wise woman. I share my secrets with her and I trust her a lot.She always gives me good advice.She is the best cook in the world.She always makes different tasty dishes and sometimes I help her.I love to spend my evenings with them because they are the best parents in the world.

Տոկոս

136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146։

136. 900*1%=900*1/100=9 900*16%= 900*16/100=144

137. 536

138. 300*20%=300*20/100=60

139. 1500*30%=1500*30:100=450 1500-450=1050 1050+1500=2550

141 900*15%= 900*15:100=135 800*20%=800*20:100=160

142. x : 100 = 1 : 4 x=100 * 1 : 4 =25%

143 ա)10%

բ)1%

գ) 10%

146. 150*80/100=120 100*120:100=120 հավասար են

05.10.2022

1.Lրացնել բաց թողնված տառեր

Գարուն է, մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը, և որոնցից հարյուրը ապրեց երջանկության ու տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։ Առավոտ վաղ զարթնեց նա, իլավ պարտեզ՝ նորից լսելու հավքերի երգը և նորից տեսնելու գարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին՝ գարնան շնորհներով ու վարդերով պ…նված, որ վաղորդայնի նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։ Նստեց ծաղկած հասմիկի թփի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա, և դողդոջդուն մատներով բռնեց վարդենու՝ այդ գիշեր փտած բողբոջը, մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
«Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով»,- հիշեց Սաադին իր խոսքերը՝ ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։

2. .Կազմել նոր բառեր տրված արմատներով.

օր-օրական

օգուտ-անօգուտ

օծել-օծանելիք

օգնել-օգնական

որդի-որդիություն

որակ-որակում

3. Կարդալ Ղազարոս Աղայանի <<Ծառերի գանգատը>>և <<Մեղուն ու մարդը>> պատմվածքները և պատմել։

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

81-ա,բ,գ,դ, 82-ա,բ,գ,դ, 83, 85, 88։

81 ա) x : 8 = 2 : 1 x = 8 * 2 : 1 = 16 82 ա) x : 4 = 8 : 3 x = 4 * 8 : 3 = 32/3

բ) x : 8 = 6 : 2 x = 8 * 6 : 2 = 24 բ) 7 : x = 9 : 5 , 7 * 5=9 * x , x = 7 * 5 : 9 = 35/9

գ) x : 8 = 2 : 22 x = 8 * 2 : 22 = 8/11 գ) 6 : 17 = x : 3, x = 3 * 6 : 17 = 18/17

դ) x : 8 = 5 : 4 x = 8 * 5 : 4 = 10 դ) 25 : 7 = 15 : x , 25 * x = 15 * 7 , x=15 * 7 : 25 = 21/5

83 3:4 : 1 = 6 : x x = 6 * 3 : 4 = 18/4 = 9/2

85) 77 : 500 = x : 300 x = 300 * 77 : 500 = 231/5

88) 160 : 8 = x : 56, x = 56 * 160 : 8 =56 * 20 = 1120

93, 95֊ա,բ, 96, 98, 99։

93) 1005+1005 * 11 : 3 = 1005 + 335 * 11 = 1005 + 3685 = 4690

95) ա) 3/4 : 1/4 + 4*7/2 + 38*11/5 — 3/50 : 1/5 = 4*3 /4 + 7*4/2 + 418/5 + 5*3/50 = 3 + 14 +418/5 +

15/50 = 17 + 4180/50 + 15/50 = 17 + 4195/50 = 17 + 83 + 45/50 = 100 + 9/10 =100.9

բ) (8+3/10-6-2/10)* 11/5 +(6/16-5/16) * 9/5 = (2 + 1/10)*11/5 + 1/16 * 9/5 = 21/10 * 11/5 + 9/80=231/50+9/80=1848/400 + 45/400=1 893/400

96) ա ) r բ) R-r գ) R դ) R+r

98. 1) 640-220=420 2) 3-1=2 3) 420:2=210 4) 640+210=850 = 640 + (640 — 220):2

99) 5*4+5*3+5*7=20+15+35=70 5արկղում միասին

 • favorite tv show?

My favorite TV show is `Sing if you can`

 • favorite book?
 • My favorite book is« Without Family«.

 • favorite food?

 • My favourite is pizza when I make it myself

 • favorite pizza topping

 • My favorite pizza topping is cheese,sausge olive

 • favorite holiday?

 • My favorite holiday is autumn holiday

 • favorite ice cream flavor?

 • My favorite ice cream flavor is watermalon,chocolate

 • favorite movie?

 • My favorite movie is Spiderman 2002

 • birthday?

 • My birthday is 31.October.2012

 • favorite fast-food restaurant?

 • My favourit fast-food is free and hamburgers

 • favorite number?
 • My favoutite number is ``160«
 • favorite color?
 • My favourite color is green and blue

 • favorite relative?

 • My favorite relatives are my cousins

 • favorite song?

 • My favorite song is Opa gangnam style

 • middle name?

 • I dont have middle name