5-ի բաժանելիության հայտանիշը

5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 4,  9:

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 8, 3:

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124=այո

336+1009=այո

336+25=ոչ

7366-114=ոչ

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։

16, 1, 2, 4, 8:      32, 64, 128:

Տնային առաջադրանքներ

1 Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։ 16, 1:

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 1, 11, 16:

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321=այո

3362-27=այո

4251+214=այո

1326-196=այո

2345-23=ոչ

4 Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

6, 3, 4, 12, 1, 2,                  12, 24, 48

դասարանական առաջադրանքներՏնային առաջադրանքներ

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

Դասարանական առաջադրանքներ

1. 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 4

2. 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված տարբերությունը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 8

3 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ են։ 20+20, 15+25, 5+35, 10+30

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

7ժ30ր+8ժ40ր = 16ժ10ր

8օր17ժ+3օր9ժ = 12օր2ժ

45ր40վ-30ր50վ = 1ժ15ր30վ

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։

300։(150։10)=20

34-3400:(75+25)=0

6 Երեք մեքենայով շինհրապարակ բերեցին 26տ ավազ։ Առաջին  մեքենայում կար 2տ ավելի ավազ, քան երկրորդ մեքենայում ։ Երրորդ մեքենայում կար 3տ պակաս ավազ, քան երկրորդ մեքենայում ։ Որքա՞ն պետք է վճարել յուրաքանչյուր մեքենայի բերած ավազի համար եթե 1տ ավազն արժե 5000դրամ։ 55000, 45000, 30000

7 Երկու թվերի գումարը 520 է։ Առաջին թիվը 30-ով մեծ է երկրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 260+15=275, 260-15=245

8. Երեք թվերի գումարը 480 է։ Առաջին երկուսը իրար հավասար են, և դրանց գումարը 20-ով մեծ է երրորդ թվից։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 125, 125, 230

9 Բարձրահարկ շենքում կան 2 սենյականոց և 4 սենյականոց 40 բնակարան։ Այդ բնակարանների սենյակների ընդհանուր քանակը 110 է։ Քանի՞ երկու սենյականոց և քանի՞ չորս սենյականոց բնակարան կա այդ շենքում։ 25, 15:

Տնային առաջադրանքներ

1Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը առանց մնացորդի բաժանվի 10-ի։ 6

2. 4516-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 100-ի բազմապատիկ լինի 16

3. 40-ը ներկայացրու՛ այնպիսի երկու գումարելիների գումարի տեսքով, որոնք 5-ի բազմապատիկ չեն։ 6+34

4 Կատարի՛ր  գործողությունները

8օր14ժ+6օր12ժ = 15օր2ժ

24ժ15ր-6ժ17ր =17ժ58ր

5 ր 40վ+7ր20վ=13ր0վ

5 Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստանաս հավասարություն։

125-125000: (1540-540)=0

7400-74x(85+15)=0

6.Երկու մեքենայով շինհրապարակ բերեցին 14տ ցեմենտ։ Առաջին մեքենայում կար 2տ ցեմենտ ավելի, քան երկրորդում։ Որքա՞ն պետք է վճարել յուրաքանչյուր մեքենայի բերած ցեմենտի համար, եթե 1տ ցեմենտն արժե 47000դրամ։ 282000, 376000

7. Երեք թվերի գումարը 480 է։ Առաջին երկուսի գումարը 20-ով մեծ է երրորդ թվից։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։  230

8 Եթե Սոնայի մտապահած թվին ավելացնենք նույն թիվը, ապա նաև 124, կստանանք 10-ի բազմապատիկ՝ 135-ից փոքր թիվ։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան։  3

9. Վարպետը 90լ ջուրը լցրեց 30հատ 2լ և 5լ տարողությամբ ամանների մեջ և ուղարկեց խանութ։ Նա յուրաքանչյուր տարողությամբ քանի՞ աման ջուր ուղարկեց խանութ։  5լ-10     2լ-20

Տարոն Մաթեմատիկա

Բազմապատիկ և բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկման հարցեր

1 Ասա 2-ի բազմապատիկ մի քանի թիվ։ 2, 4, 6, 8, 

2 Ո՞րն է 3-ի բազմապատիկ ամենափոքր թիվը։ 6

3 Ասա՛ 40-ից մեծ՝ 4-ի բազմապատիկ որևէ թիվ։ 44

4 Քանի՞ բազմապատիկ ունի 5-ը։ Ասա մի քանիսը։5, 10, 15, 20, 25, …0 …5

Առաջադրանքների փաթեթ

1 Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։

5, 6, 3, 10, 2, 15, 30:

2 Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։2

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։

Ունի վեց բաժանարար, դրանք են՝ 3, 4, 6, 2, 1, 12:

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35    7, 5,

48    1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8,

19    19, 1

3640   1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 26, 28, 35, 40, 70, 3640, 1820, 910, 728, 520, 455, 364, 260, 182, 140, 130, 104, 91, 52

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5      55, 50, 45,         …0,  …5,

14    140, 70, 280

20    200, 100, 400

6 Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ-3կգ750գ = 10կգ500գ

28ց32կգ-4ց90կգ = 23ց42կգ

22տ200կգ-640կգ =21տ560կգ

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

7560։90+(1282-1214)-8400:100

84+6884=68           

8. Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7ական մետր երկարությամբ կտորների, ապա կառաջանա 6 այդպիսի կտոր, և կավելանա 2մ ժապավեն։ Հաշվի՛ր, թե քանի մետր ժապավեն է գնել Աննան։7×6+2=44 մ

9 Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը 2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Ժամը քանիսի՞ն ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Մոսկվայում, եթե թռիչքը տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին։12:25+02:30=14:55

10 Ուղղանկյունը  անկյունագծերով բաժանվում է 4 այնպիսի եռանկյունների, որոնց մակերեսները հավասար են։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյուններից մեկի մակերեսը, եթե ուղղանկյան լայնությունը 55մմ է, իսկ երկարությունը 80մմ։     S     =80×55=4400=4s        s     =4400:4=1100մմ2

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ ‘

2, 40, 1. 8, 4, 10, 20, 5,

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։

1

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 8

2, 6, 8, 3, 1, 24, 4, 12:  

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50 – 25, 2, 5, 10, 1, 50

45 – 15, 45, 1, 5, 9, 3,

47 -47, 1

124 -1, 2, 62, 4, 31, 124

1434 – 1, 2, 717, 3, 239

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2      6, 8, 12,

3,     6, 9, 12

4,     8, 12, 16

40,    80, 120, 160

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ-16կմ850մ= 1800

15մ25սմ-7մ40սմ= 775

16դմ7սմ-8սմ=9

7 Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012)

 3012  4580       
+6988 3012       
10000  1568       
                  
 320000:10000=32  
                  
   1568+32=1600   
                  
  Պատ՝ 1600        
                  
                  
                  
                  

8.  Երբ Անին իր մոտ եղած 124 ուլունքը փորձեց հավասար քանակներով բաժանել ընկերուհիներին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրին հասավ 10 ուլունք։ Քանի՞  հոգու բաժանեց Անին ուլունքները։ Քանի՞ ուլունք  մնաց Անիին։  Անիին մնաց 4 ուլունք, Անին բաժանեց 12 հոգու:

9. Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Սակայն թռիչքը հետաձգվեց 2ժ20րոպեով։ Ժամը քանիսի՞ն այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայում։ 12:25+2:30+2:20= 17:15

10․ Դաշտում արածում էին սագեր և ուլիկներ։ Արամը հաշվեց և տեսավ, որ նրանք միասին ունեն 18գլուխ և 50 ոտք։ Քանի՞ սագ և քանի՞ ուլիկ էր արածում դաշտում։ ???