Հոմանիշներ

պալարիկ֊Կոճղեզ

կցագիր֊Ուղեկցագիր

կրծքազրահ֊ լանջապահ

ծրագրել֊Նախագծել

ծփալ֊ծփծփալ

ռադիո֊Բարձրախոս

ռազմամոլ֊Ռազմատենչ

զամբյուղ֊սաբատ

օգուտ֊եկամուտ

շալվար֊տաբատ

03.11.22

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը։

Ընդամենը ինը հոգի էին հայազգի այն վարդապետները‚ որոնք հալածանքներից
մազապուրծ‚ իրենց քառասներկուամյա առաջնորդի՝ Մխիթար‚ որդի Պետրոսի Սեբաստացու
ղեկավարությամբ‚ 1717 թվականի աշնանը հաստատվեցին Վենետկից հարավ գտնվող Սուրբ
Ղազար կղզում։ Միաբանությունը‚ որը սկզբում ուներ «Որդեգիր կուսին‚ վարդապետ
ապաշխարհության» անվանումը‚ ոչնչով հայտնի չէր‚ նրա ծավալելիք գործունեության մասին
հակասական և անորոշ կարծիքներ կային‚ և զարմանալի չէր‚ որ Վատիկանի կարդինալների
խորհուրդը նրանց պետք է հատկացներ հենց Սուրբ Ղազարը՝ անշուք մի կղզի‚ որը շուրջ երկու
դար եղել էր բորոտների կայան‚ ուներ ընդամենը մեկ ջրհոր ու մի խարխուլ աղոթատուն‚ և այդ
ժամանակ կատարելապես անտեր էր ու անբնակ։

Ես Սեբաստացի եմ

Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Մեր դպրոցում բոլորը սովորում են համակարգիչներով, մեր դպրոցում կա «Ընտրություն» առարկա։ Ամեն տարի յուրաքանչյուր սովորողը կարող է ընտրել իրեն հետաքրքրող առարկա՝ հրաձգություն, նետաձգություն, տարբեր լեզուներ և այլն։ ֆիզկուլտուրայի դասին մենք կարող ենք ընտրել տարբեր մարզաձևեր՝ բասկետբոլ, ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, ձյուդո և այլն։ Ամեն տարի մի քանի անգամ դասարանով գնում ենք ճամփորդության։ Մենք նաև գնում ենք եռօրյա ճամբար` Արատես և Վաղարշեն։

Ես սիրում եմ մեր կրթահամալիրը և կրթության ձևը։

10.10.22

Ծանոթանանք գրքային բառապաշարին։

Կան շատ բառեր, որոնք առօրյա կյանքում չենք օգտագործում,այլ հանդիպում ենք հիմնականում գրավոր խոսքում ՝ գրքերում,որի համար էլ կոչվում են գրքային բառեր ։ Այդ բառերը կարող են լինել գեղարվեստական և գիտական։ Եվ հիշենք, որ ,եթե անգամ , անհրաժեշտության դեպքում, օգտագործվում են բանավոր խոսքում , ապա ,այնուամենայնիվ գրքային են։ Այդպիսի բառեր են պատմական անցյալի տարբեր հասկացություններ արտահայտող բառերը,օրինակ՝ աշտե,նիզակ, պատմուճան,պարեգոտ,ծիրանի,կուսակալ,սենեկապետ։ Այս բառերը հանդիպում են միայն պատմական անցյալը ներկայացնող գիտական ու գեղարվեստական գրքերում։ Շատ բառեր էլ կան, որոնք օգտագործվում են հիմնականում գեղարվեստական գրականության մեջ՝ բանաստեղծական խոսքում, ինչպես՝ տխուրաչյա, հեզաճկուն,ըղձալի,ոկսեհանդերձ,անրջանք ,ոսկեթել։

 1. Այժմ փորձենք հետևյալ բանաստեղծության մեջ գտնել գրքային բառերը․

Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող,
Տխուրաչյա աշուն, սիրած աշուն.
Տերևներիդ դանդաղ թափվող ոսկով,
Մետաքսներով քնքշաշրշյուն: Վ․Տերյան

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

Ու քայլեցի խայտալով ու շաղ տալով մայթերին

Մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձյունաթույր ։ Հովհ․ Շիրազ

2. Տրված բառերի միացումով փորձենք կազմել նոր բառեր․․․

Հուր+ կարմիր, արև+ վառ, թիվ+ նշան, կոճղ +արմատ,լեռ +աշխարհ, արքա +տոհմ,գագաթ +կետ,բույս+ ծածկ,խոտ +ծածկ:

հրակարմիր, թվանշան, արևավառ, արքա+տոհմ-արքայատոհմ,գագաթ +կետ-գագաթնակետ,բույս+ ծածկ-բույսածածկ,խոտ +ծածկ-խոտածածկ, կոճղարմատ

Լեռնաշխարհ, Բուսածածկ

3. Լրացնել բաց թողնված տառերը.

Մատյան, քվեարկել, հեքիաթ, ատյան, լռելյայն, միլիոն, միմիայն, կղզյակ, միմյանց, ակադեմիա, հրիա, կրիա, պատյան, օվկիանոս, իշայծյամ, մարմարիոն, քամելիոն, խավիար, դղյակ,

քվեաթերթիկ, բամիա, եղյամ, դաստիարակ, աղավնյակ, մանյակ, փասյան, ռադիո, մումիա, խարտյաշ, յասաման, ծիածան, թեյարան, քվեատուփ, ամբիոն, բրաբիոն, ծովեզրյա, պատանյակ, հրեական, էքսկուրսիա, գոյամիջոց, զորակայան, յաթաղան, կաթսայատուն, շղթայաձև, ոսպնյակ, շուրջերկրյա, ժանյակազարդե, որդյակ, այծյամ, բարյացակամ, օրիորդ, միլիարդ, դշխոյական։

4. Նշված բառերից առանձնացնել գրքային բառերը ․

 արևահամ , հարսնատես, դյուրին, ջրահարս, թեպետև, կոտորակ,դահլիճ, աստղածաղիկ,բաժակաթերթ,հրաշագեղ, մրրիկ, եղանակ, գեղեցիկ։

Սիրելի սովորողներ, այսուհետ կտեղադրեմ նաև լրացուցիչ առաջադրանքներ, ցանկության դեպքում կարող եք կատարել;

Ռ – Ր ուղղագրություն

Դրացի, ձեռք, ձերբակալել, ձերբազատվել, փրփռալ , փրփռել, , մրսել, թրթռալ, թռվռալ, կարճել, կառչել,  մրմռալ (վերքը), եղեռն, եղերական, թռչել, թրջել, կառք, կարգ, սարսուռ, մարմար, կրճտացնել, կրճիկ, պարտար, , խառնուրդ, սպառվել, պատսպարվել, խարկել, պարկ, խրճիթ, խրթին, զարիվեր, խոշոր, խոժոռ, ապառաժ, հեռարձակ, հեռարձակել:

05.10.2022

1.Lրացնել բաց թողնված տառեր

Գարուն է, մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը, և որոնցից հարյուրը ապրեց երջանկության ու տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։ Առավոտ վաղ զարթնեց նա, իլավ պարտեզ՝ նորից լսելու հավքերի երգը և նորից տեսնելու գարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին՝ գարնան շնորհներով ու վարդերով պ…նված, որ վաղորդայնի նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։ Նստեց ծաղկած հասմիկի թփի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա, և դողդոջդուն մատներով բռնեց վարդենու՝ այդ գիշեր փտած բողբոջը, մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
«Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով»,- հիշեց Սաադին իր խոսքերը՝ ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։

2. .Կազմել նոր բառեր տրված արմատներով.

օր-օրական

օգուտ-անօգուտ

օծել-օծանելիք

օգնել-օգնական

որդի-որդիություն

որակ-որակում

3. Կարդալ Ղազարոս Աղայանի <<Ծառերի գանգատը>>և <<Մեղուն ու մարդը>> պատմվածքները և պատմել։

04.10.2022

 1. Գրել ակտիվ և պասիվ բառապաշարներում ապրող բառեր․

Ակտիվ բառապաշարներում ապրող բառեր․֊ բարև, իզուր, բայց, պատահել, սոված խոսալ, վայր, վազել, մայր, դիմաց

Պասիվ բառապաշարներում ապրող բառեր ֊ պաղատել, ողջամիտ, նենգություն, բարեկեցություն, պատվավոր, հյութեղ, ճակատագիր, առկա, ցուցանե, նյութել։

1.Галка и птицы Басня Эзопа

Зевс пожелал назначить птицам царя и объявил день, чтобы все явились к нему. А галка, зная, какая она некрасивая, стала ходить и подбирать птичьи перья, украшая ими себя. Настал день, и она, разубранная, предстала пред Зевсом. Зевс за эту красоту уже хотел её выбрать царём, но птицы, вознегодовав, обступили её, каждая вырывая своё перо; и тогда, голая, она снова оказалась простой галкой.Так и у людей должники, пользуясь чужими средствами, достигают видного положения, но, отдав чужое, остаются такими же, как были.

3. Տեղադրել համապատասխան բառը:

Բար, բառ, կրունկ, կռունկ, համար, համառ :

Կռունկnւնկների երամը թռչում էր տաք երկրներ:

Քեզ համար մի նվեր եմ պատրաստել:

Աղջկա կոշիկի կրունկը կոտրվեց:

Այդ համառ տղային համոզելը դժվար է:

Օտար քաղաքում ականջիս հայերեն բառեր հասան:

Այդ ծառն այլևս բար չի տալիս:

 • favorite tv show?

My favorite TV show is `Sing if you can`

 • favorite book?
 • My favorite book is« Without Family«.

 • favorite food?

 • My favourite is pizza when I make it myself

 • favorite pizza topping

 • My favorite pizza topping is cheese,sausge olive

 • favorite holiday?

 • My favorite holiday is autumn holiday

 • favorite ice cream flavor?

 • My favorite ice cream flavor is watermalon,chocolate

 • favorite movie?

 • My favorite movie is Spiderman 2002

 • birthday?

 • My birthday is 31.October.2012

 • favorite fast-food restaurant?

 • My favourit fast-food is free and hamburgers

 • favorite number?
 • My favoutite number is ``160«
 • favorite color?
 • My favourite color is green and blue

 • favorite relative?

 • My favorite relatives are my cousins

 • favorite song?

 • My favorite song is Opa gangnam style

 • middle name?

 • I dont have middle name

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ընդհանուր, ընթացք, ժողովուրդ,  որդի, օթևան, բերդաքաղաք, գաղթական, , շփոթվել, շքերթ, որդ(ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել,  արթնանալ, խաղաթուղթ, խենթանալ, ծաղկազարդ, հարթավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

Երգ, էակ, ամենաէական, բարեկամ, էներգիա, վրաերթ, երես, էիր, էջահամար, որևէ, մանրէ, էինք,վերելք,գետեզր,կիսաեփ, լայնէկրան,վայրէջք, երանգ, եզր

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բոլոր,որոշակի,ողկույզ,ամենօրյա,երրորդ,ամենօրյա,ողջ,հանրօգուտ,ոսկեզօծ,վեհորեն,օրեցօր,մեղմորեն,օգտակար,օրինակելի,նրբաոճ,բարձրորակ,մեղմօրոր,անօդ,կեսօր,ոսկեօղ,վատորակ,ոսկի,օդաչու, որակ,արագորեն, օրացույց, օդապարիկ,անօրեն,ամանոր, որոշում:

2. Թարգմանել Եզոպոսի հետևյալ առակները․

Зевс и черепаха

Басня Эзопа

Зевс справлял свадьбу и для всех животных выставил угощение. Не пришла одна лишь черепаха. Не понимая, в чём дело, на следующий день спросил её Зевс, почему она одна не пришла на пир.

— Свой дом — лучший дом, — ответила черепаха.

Рассердился на неё Зевс и заставил её повсюду носить на себе собственный дом.

Так многим людям приятнее жить скромно у себя, чем богато у чужих.

Զևսը տոնեց հարսանիքը և բոլոր կենդանիներին հյուրասիրեց: Միայն մեկ կրիա չի եկել։ Չհասկանալով, թե ինչ է եղել, հաջորդ օրը Զևսը նրան հարցրեց, թե ինչու միայն նա չի եկել խնջույքին։

«Քո սեփական տունը լավագույն տունն է», – պատասխանեց կրիան:

Զևսը բարկացավ նրա վրա և ստիպեց նրան ամենուր տանել իր տունը։

Ուստի շատերի համար ավելի հաճելի է տանը համեստ ապրել, քան օտարների հետ հարուստ։


Источник: https://pritchi.ru/id_5232

Комар и бык

Басня Эзопа

Комар уселся на рога быка и долго там сидел, а потом, собираясь взлетать, спросил быка:

— Может быть не улетать мне?

Бык ему в ответ:

— Любезный, и как ты прилетел, я не заметил, и как ты улетишь, я не замечу

Մոծակը նստեց ցլի եղջյուրների վրա և երկար նստեց այնտեղ, իսկ հետո երբ պատրաստվում էր թռչել, հարցրեց ցուլին.

«Միգուցե ես չպիտի՞ թռչեմ հեռու»:

Ցուլը պատասխանեց նրան.

«Սիրելիս, ես չնկատեցի, թե ինչպես ես դու թռչել ներս, և ես չեմ նկատի, թե ինչպես ես թռչում դուրս:

26.09.2022 երկուշաբթի

Դարձվածքներ ՝

Մազ դառնալ ֊֊֊ սաստիկ բարակել՝ նիհարել,

ծակ ու ծուկ մտնել ֊֊֊֊գնալ տնտղել,

ծոծրա՜կդ կտեսնես ֊֊֊֊երբեք չես (չի․․․) ստանա (արժանանա) ,

փակ բերան ֊֊֊ քչախոս․ լռակյաց,

պատերի տակ կուչ գալ ֊֊֊ անապաստան վիճակում լինել,

թանկ հաճույք է ֊֊֊֊֊֊֊ լավ բան է,բայց թանկ է նստում

օձի ճուտ ֊֊֊֊ սատանա, շատ՝ չար մարդ 

սար ու քարի վրա՛ ընկնի ֊֊֊֊ չկատարվի՛ ,

թեթև շունչ առնել ֊֊֊ մի բեռից  ձերբազատվել, հոգեպես թեթևանալ,

շան երես ունենալ ֊֊֊֊ պնդերես՝ անամոթ լինել։

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը։

Նոյեմբերի վերջն էր, գրեթե ձմեռ: Տեղացող անձրևներից ու քամուց ծառերը համարյա մերկացել էին: Ողջ այգին լցվել էր ոսկեզօծ տերևներով: Վարդի թուփն էր միայն կանա՜չ-կանա՜չ: Նրա վրա դեռ հեռվից կարմրին էին տալիս երկու մեծ, կիսաբաց կոկոն:

Վարդենին կողքի մասրենուն նայում էր վերևից: Մասրենին ցցել էր սուր-սուր փշերը, որպեսզի քամուց պաշտպանի իր մի քանի դեղնած տերևները:

– Տեսնու՞մ ես՝ ես միշտ դալար եմ, միշտ կանաչ, ձմռանն անգամ ուրախացնում եմ մարդկանց իմ տեսքով ու վարդերով, իսկ դու չոր ճյուղերդ ես արդեն թափահարում քամուց,- ասաց վարդենին մասրենուն:

Մասրենին տխուր քմծիծաղով նայեց վարդենուն վարից վեր.

– Դու մոռացել ես, որ ցրտադիմացկուն դարձար ինձ վրա պատվաստվելու շնորհիվ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (գ կամ ք)

Երգել,թարգմանել,կարգադրել,մարգարիտ,հագուստ,արևածագ,հոգնակի,հագցնել,թագավոր, ճգնել, օգնական,նորոգել,արքա,զորք,մրգեղեն,հերքել,թարգմանիչ,ագահ,հերքել,վարքագիծ, քուրք,ներքուստ,մգանալ,նորոգել,նվագարան,հետաձգել

Հոմանիշ և հականիշ բառեր։

1.Հոմանիշ և հականիշ բառեր։

Հոմանիշ են կոչվում մոտ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

գագաթ-կատար

հովիկ-զեփյուռ

արեգակ-արևածագ

բարեկամ-հարազատ

Հականիշ են կոչվում հակառակ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

երկար-կարճ

խոշոր-մանր 

լույս-մութ

տխուր֊ուրախ

2. Խնդրում եմ կարդալ տեքստը և գտնել բնությունը բնութագրող բառերը․

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները։

Պարիսպների գլխին բույն են դրել ցինը և անգղը։ Հենց որ բերդի պարիսպների տակ ոտնաձայն է լսվում, նրանք կռնչյունով աղմկում են, թռչում են բներից և ահարկու պտույտներ անում բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում է քարե արծիվը, կտուցը կեռ թուր, մագիլները՝ սրածայր նիզակներ, փետուրները որպես պողպատե զրահ։

Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է, ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բսնում ալպիական մանուշակը, պարիսպների տակ։ Արևից քարերը տաքանում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարհը՝ ծիրանագույն բուրաստան։ Ակսել Բակունց՝ <<Ալպիական մանուշակ>>։

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները։

3․ Վերհիշելով դ-թ,բ-փ,գ-ք,ձ-ց,օ-ո,է-ե ուղղագրությունը՝ լրացնում ենք բաց թողնված տառերը․

Այսպիսով՝

Էներգիա, վրաերթ, երես, որև է, մանրէ, էինք,վերելք, գետեզր,կիսափ,լայնէկրան,վայրէջք, երանգ, եզր: